Начало / Новини / Животновъдство / БАБХ запозна Съюза на птицевъдите в България с епизоотичната обстановка в страната и Европа и превантивните мерки за контрол и надзор на заболяванията по птиците

БАБХ запозна Съюза на птицевъдите в България с епизоотичната обстановка в страната и Европа и превантивните мерки за контрол и надзор на заболяванията по птиците

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Заради влошена епизоотична обстановка в някои европейски страни, Българската агенция по безопасност на храните наложи превантивни мерки срещу болестта в страната. С мерките бяха запознати представителите на Съюза на птицевъдите в България. Сезирано беше и вниманието върху ваксинацията срещу Нюкясълска болест по птиците, която се извършва в промишлените ферми и птицевъдните обекти, разположени в радиус от 10 км около тях. Надзорът на Нюкясълската болест се извършва съгласно Програма за надзор на Нюкясълската болест (псевдочума) по птиците в България през 2016 – 2018 г. Според Програмата, ваксинацията се извършва за сметка на собствениците на промишлените птицeферми. От страна на БАБХ беше заявено, че Агенцията ще съдейства за контрола и при необходимост за организацията за ваксинирането.

През последните седмици епизоотичната обстановка по отношение на високо патогенната инфлуенца по птиците (HPAI) в Европа рязко се влоши като към 29.11.2016 г. на територията на стария континент са обявени 48 огнища при домашни и 129 огнища при диви птици. Засегнати страни са Австрия, Германия, Дания, Италия, Унгария, Франция, Швеция, Швейцария, Холандия , Хърватска и Румъния.

Към момента България е свободна от инфлуенца по птиците. Основен риск за проникване и разпространение на болестта у нас са дивите мигриращи птици, чийто миграционни пътища преминават през страната.

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) ежегодно изпълнява програма за контрол и надзор на болестта инфлуенца по птиците на територията на цялата страна. Програмата е част от тригодишната Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози през 2016 – 2018г., одобрена с Решение на МПС № 320/03.05.2015 г. При изпълнение на програмата през 2016 г. към 29 ноември за инфлуенца са изследвани 3700 проби от домашни и диви птици, всички с отрицателен резултат.

Във връзка с влошената епизоотична обстановка в Европа със Заповед от 10 ноември 2016 г. на Изпълнителния директор на БАБХ, са предприети следните засилени мерки за надзор и контрол на инфлуенцата по птиците в България:

– Незабавно привеждане в състояние на повишена епизоотична готовност на всички Областни дирекции по безопасност на храните (ОДБХ).

– Проведени са заседания на областните епизоотични комисии на територията на всички ОДБХ за предприемане на спешни мерки за предотвратяване възникването на заболяването на територията на страната (тясно сътрудничество между представители на Регионалните административни органи, органите на реда, ловни организации, Дирекции по горите, общественото здраве и ветеринарни власти за увеличаване на епидемиологичната готовността на регионално ниво).

– Засилен надзор при дивите птици в сътрудничество с орнитоложките дружества, ловните организации и Регионалните дирекции по горите; Постоянно извършване на съвместни проверки с представители на орнитоложките дружества, ловно-рибарските дружества и на държавните лесничейства за наличие на болни или умрели диви мигриращи или синантропни птици.

– Извършване на засилен ветеринарномедицински контрол на пазарите за птици.

– Подобряване на мерките за биосигурност в стопанствата за птици (недопускане излизането на птици извън дворовете на стопаните; отделно отглеждане на патици и гъски от други домашни птици, налагане на мерки за предотвратяване на контакти между домашни и диви птици, съхраняване на фуражите в закрити помещения).

– Засилен надзор и извършване на клинични прегледи, вземане на проби и проверки за биосигурност от ОДБХ на стопанства с домашни птици; извършване на постоянен ветеринарномедицински контрол за спазване на мерките за био-сигурност в птицевъдните обекти.

– Засилен ветеринарен контрол на пазарите на животни.

– Информационни кампании за собствениците на домашни птици (спазване на мерките за биосигурност, незабавно уведомяване на ветеринарен лекар или кмета при отклонение в здравословното състояние на отглежданите птици или при завишена смъртност).

© 2016 AGnews.BG | Всички права запазени. Позоваването на AGNews.BG е задължително!

От AgNews BG

Прочетете също

whatsapp_image_2020-01-07_at_153404.jpeg__623x416_q85_crop_subsampling-2_upscale

Удължава се срокът за групово ловуване на дива свиня до края на януари

До 31 януари 2020 г. се удължава срокът за групово ловуване на дива свиня в …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.