Начало / Библиотека / Съвети / Зеленчукопроизводство / Всичко за отглеждането на домати

Всичко за отглеждането на домати

Произходът на доматите от екваториалните гори на Южна Америка определя и специфичните им изисквания към факторите на растеж и развитие.

Домат – оптимална температура. Семената на доматите започват да поникват при температура 9-10°С, но темпът на поникване се увеличава с повишаване на температурата, докато температура над 30°С вече забавя поникването. Съчетана с ниска атмосферна влажност температура над 35-38°С практически спира растежа и предизвиква поява на върхово гниене на плодовете. Оптималната температура за растеж и развитие на доматите като растение е 18-26°С. При температура под 9°С растежът спира, а под 15°С спира цветообразуването и плодообразуването. Добре закалените растения понасят температура до -2°С.

Оптимална влага за доматите. При климатичните условия на България, за да се осигури нормален добив, доматите се нуждаят от редовно напояване. Общото количество вода, което растенията изразходват за транспирация и се изпарява от почвата от един декар площ при нормална гъстота на растенията за една година е:
– ранно полско производство – 750 м3 .
– средноранно полско производство – 850 м3 .
– късно полско производство – 600 м3
– безразсадови домати – 700 м3
Разпределено неравномерно по сезони, количеството на валежите за една година варира между 450-550 м3 на декар. Това предизвиква нуждата от напояване, за да се осигури нормален добив. В зависимост от фазите на развитие растенията променят своите изисквания към влагата. В началото на формиране на плодовете до първото и второто съцветие в почвата се поддържа ниска атмосферна влажност, като поливките се провеждат през 10-14 дни с 30-40 л/м2, по време на узряването и беритбата на плодовете през 4-8 дни с 30-40 л/м2.
Недостатъчната влага в почвата предизвиква окапване на цветовете, образуване на дребни и с груба консистенция плодове. Резките промени на влагата в почвата довеждат до неравномерен растеж и напукване на плодовете. Високите температури, силното засушаване и ниската атмосферна влажност водят до поява на върхово гниене по доматите. По долната част на плода се образува черно воднисто петно, което се разраства и обхваща по-голямата част от плода, като го прави неизползваем.
Ранни сортове домати – Ранните сортове домати трябва да са ранозрели, да са твърди, да не омекват бързо. Ранните сортове трябва да са устойчиви на фузарийно и вертицилийно увяхване, вътрешно потъмняване и тютюнева мозайка, с добра адаптация към условията на отглеждане (почва и климат). Ранните сортовете домати трябва да са пригодни за механизирана обработка и прибиране (детерминантни и полудетерминантни сортове), да са устойчиви на слънчев пригор, високодобивни с дружно зреене без изресяване на цветовете.

Напояване на домати
Първото напояване се извършва непосредствено след засаждането, а 5-7 дни след него се прави поливане за прихващане и попълване на неприхваналите се растения. До масовото плодообразуване се поддържа по-ниска (70-75% м ППВ* ) влажност на почвата, като се полива през 12-14 дни. След започване на беритбата се поддържа висока влажност на почвата (80-85% м ППВ), като поливния период се скъсява през 2-3 дни с поливна норма 30-40 л/м2, а при много високи температури – над 30°С и ниска атмосферна влажност – през 1-2 дни.

*ППВ (Пределна полска влагоемност). Това е максималното количество вода, която почвата задържа трайно след оттичане на гравитационната вода. Различните почвени типове имат различна ППВ. Изчислява се лабораторно.

Пикиране и отглеждане на разсад от домати
През първата половина на месец март разсадът от домати, предназначен за ранно плоско производство, е готов за пикиране. За да се получи оптимален стопански ефект, пикирането трябва да приключи до към 20 – 25 март. Пикиран разсад от домати се използва и за ранно производство в полиетиленовите оранжерии. Грижите и начинът на пикиране са аналогични.
При пикирането трябва да се спазват следните условия:
1. Преди изскубването, ако разсадът е засушен трябва да се полее, за да не се накъса коренова та система.
2. При изскубване разсадът трябва да се сортира по дебелина и височина и да се избират само качествени растения.
3. Почвата, в която ще се пикира, трябва да е оптимално влажна в границите 75-80% от ППВ.
Влажността се проверява с пикировъчно колче. Ако при маркирането отворът се засипе, почвата е суха, а ако по колчето полепне почва – е преовлажнена. При суха почва е желателно предварително да се извърши поливка.
4. Температурата на почвата, на дълбочина 10 см не трябва да е по- ниска от 17-18°С.
5. Пикирането трябва да се прави на дълбочина до котиледонните листа (семеделите). Ако разсадът е прерасъл, трябва да се пикира по-дълбоко.
6. При подръпване на котиледонния лист добре пикираното растение не трябва да се измъква.
7. Непосредствено след пикирането задължително се полива с 5- 10 вода на 1 м2 в зависимост от влажността на почвата.

Техника на пикиране:
С помощта на маркир лехата се разчертава на разстояния 10×10 ст и с пикировъчно колче на тези места се правят ямички, в които се поставят разсадните растения. След като растението се положи в ямичката на съответната дълбочина, пикировъчното колче се поставя на 2-3 см от него под ъгъл около 45°.
Дълбочината на ямичките трябва да бъде съобразена с височината на разсада, следкато се забие в почвата върхът му да достигне до дъното на ямичката. След това се изправя до вертикално положение, при което изместения слой почва притиска стъблото на растението. В края на операцията пикировъчното колче се изважда от почвата, а оформената от него вдлъбнатина се използва за поливане на пикираното растение.

Важно условие за получаването на здрав и висококачествен разсад е полагането на системни грижи:
1. Умерено поливане, без преов- лажняване на почвата. Ако по обяд се наблюдава завяхване на растенията, сутрин се полива с 5-6 литра вода на 1 м2.
2. Поддържане на оптимална температура. Благоприятни температури за растеж и развитие на разсада са 18±4°С, като максималната нощна температура е 18°С, максималната дневна температура 25°С; минимална температура до закаляване – 14°С и след закаляване минималната температура е 10°С. Оптималният температурен режим се поддържа чрез отваряневратите на оранжерията. Когато в полиетиленовата оранжерия са изградени полиетиленови тунели, оптималният температурен режим се поддържа чрез проветряване на малкия тунел, а при слънчево и тихо време чрез отваряне вратите. През първите 5-6 дни от пикирането малкият тунел не се отваря, а при силно слънце се повдигат само двата края на полиетиленовото фолио.
3. Попълване местата на пропадналите растения.
4. Едно разрохкване на почвата, две седмици след пикиране.
5. Подсилване на растенията с почва за допълнително вкореняване във фаза 4-ти – 5-ти лист.
6. Подхранване при слабо развитие на растения та с 18-20 гр/ м2 амониева селитра. Азотният тор се разтваря в поливната вода или се внася преди разрохкването, ако почвата е влажна.
7. Закаляване, което се постига чрез продължи телно проветряване, системно понижаване на температурите и привикване на растенията към по-ниски температури 14-16° С през деня и 10-14°С през нощта, и чрез засушаване на лехите 10-12 дни преди срока на засаждане.
8. Борба с болестите по разсада – сечене и листни петносвания. За тази цел повърхността на лехите, в които ще се пикират растенията се поли- ват предварително с 3-4 л/м3 0,5% бордолезов раз- твор. Така се постига предпазен ефект. Унищожават се причинителите на сеченето по разсада. Пикирането се извършва след като почвата в лехите леко просъхне. Ако се появят признаци на сечене, въпреки третирането на лехите, тогава растенията се поливат с разтвор на Превикур 0,2% или Метил топсин 0,1%. При поява на черни листни петна (Alternaria solani) се провеждат две предпазни пръскания с 0,075% Скор или 0,2% Дитан М45. Първото се прави няколко дни след прихващане на растенията, а второто 2-3 дни преди изнасянето на полето. Разсадът е готов за засаждане на постоянно място 25-30 дни след пикирането. Качественият разсад има тъмно зелен цвят, еднакви междувъзлия по цялата дължина на стъблото и еднаква дебелина на стъблото. Около 3-4 дни преди изнасяне на полето растенията задължително се третират профилактично със смес от Купроцин 0,4% и Би 58 0,1%.

От AgNews BG

Прочетете също

agnews.bg

Засаждане на овощни дръвчета

Засаждането на овощните дръвчета става по следният начин: изкопават се дупки с размери минимум 80/80/80 …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.