Начало / Новини / Европроекти / Готов е индикативният график за 2016 г. за прием на заявления за подпомагане по ПРСР 2014-2020 г.

Готов е индикативният график за 2016 г. за прием на заявления за подпомагане по ПРСР 2014-2020 г.

agnews.bg

Публикуван е индикативният график за прием на заявления за календарната 2016 година по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

През януари се очаква да започне прием по подмярка 19.2 Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие (ЛИДЕР),а през месец март е предвидено да стартират мерките Агроекология и климат, Биологично земеделие и Хуманно отношение към животните.

През месец април ще се приемат заявления по подмярка 6.3 Стартова помощ за развитие на малки стопанства (ТПП). Земеделските стопани, които имат интерес към Мярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, ще могат да кандидатстват през юни.

Кандидатите по подмярка 4.1 ще подават заявления през юли месец, а през септември и октомври ще има прием по Мярка 9 за Учредяване на групи и организации на производителите.

По подмярка 4.2 заявления ще се приемат в края на годината.

Пълният график за прием на заявления за 2016 г. по новата Програма за развитие на селските райони може да намерите ТУК : Индикативен график 2016.

© 2015 AgNews.BG | Всички права запазени. Позоваването на AgNews.BG е задължително!

От AgNews BG

Прочетете също

koki

Животновъдите разсрочват кредитите си до 10 януари 2020 г.

Припомняме, че на 10 януари (петък) изтича срокът, в който животновъдите могат да подават заявления …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.