Начало / Новини / Европроекти / График за прием на проекти по мерките по ПРСР за 2017 г.

График за прием на проекти по мерките по ПРСР за 2017 г.

item_item35282632x358

ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ПУБЛИКУВАХА ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 Г. ЗА 2017 ГОДИНА

Графикът предвижда в периода Януари – Февруари 2017 г. да бъде отворен прием по мярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематичната подпрограма (ТПП) за развитие на малки земеделски стопанства“. Кандидатите по мярка 4.1.2 към ТПП трябва да са земеделски стопани, които имат икономически размер на стопанството от 6 000 до 7 999 евро измерен в стандартен производствен обем и да са получили минимум 33 % от общия доход за преходната година от земеделски дейности.

Вторият за програмния период прием по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, който първоначално беше предвиден да се състои през Октомври тази година, е планиран за Февруари – Март 2017 г..

През Юли отново ще се приемат проекти по мярка 6.1 „Създаване на стопанства на млади фермери“.

За пръв път от МЗХ публикуват официална информация относно дългочаканата мярка 6.4. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“. Приемът по нея е предвидено да стартира през Ноември 2017 година.

През Октомври 2017 година, да бъдат отворени за кандидатстване още три мерки, насочени към частни бенефициенти, както следва:
– Мярка 8.3 „ Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“;
– Мярка 8.4 „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“;
– Мярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“.

Кандидатите по мерките по ПРСР трябва да имат предвид, че графикът е индикативен, което значи, че в него могат да настъпят промени.

Пълния индикативен график можете да изтеглите от Тук.

© 2015 AGnews.BG | Всички права запазени. Позоваването на AGNews.BG е задължително!

От AgNews BG

Прочетете също

koki

Животновъдите разсрочват кредитите си до 10 януари 2020 г.

Припомняме, че на 10 януари (петък) изтича срокът, в който животновъдите могат да подават заявления …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.