Начало / Новини / Земеделие / Инспекцията по труда e извършила 800 проверки за два месеца на земеделски производители

Инспекцията по труда e извършила 800 проверки за два месеца на земеделски производители

Почти 70 000 еднодневни трудови договори са регистрирани от Инспекцията по труда.

За двата месеца, през които действа на практика регламентираната в Кодекса на труда възможност земеделски производители да наемат работници само за един ден, в Инспекцията по труда са регистрирани 67 539 образци на новия вид договори. Високият брой е постигнат, въпреки че разпоредбата влезе в сила, когато немалка част от активния земеделски сезон беше приключила. Най-много еднодневни трудови договори са предоставени на земеделските стопани от Д ИТ Пловдив – 7654 бр., Д ИТ Търговище – 6812 бр., Д ИТ Стара Загора – 6078 бр., и др. По отношение на обработваните култури, най-голям брой еднодневни трудови договори са предоставени на земеделски производители, обработващи лозови масиви – 19 555 бр., и малинови насаждения – 11 697 бр.

Едновременно с предоставянето на еднодневните трудови договори за краткотрайна сезонна работа в селското стопанство от 21 юли 2015 г. контролните органи на ИА „Главна инспекция по труда“ стартираха и масирана кампания в сектора, която продължава. Приоритет на проверките са установяване на законосъобразното предоставяне на работна сила в земеделието, без да се пренебрегва и контролът по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

От 21 юли до 23 септември инспекторите по труда са проверили 799 земеделски производители с 8675 наети работници. Най-много проверки на земеделски производители във връзка с еднодневните трудови договори са извършили инспекторите от Д ИТ Пазарджик – 64 проверки, следвани от Д ИТ Сливен – 61 проверки, Д ИТ Варна – 60 проверки и други.

Проверяват се както работодатели, заверили образци на еднодневни договори, за да се установи дали те на практика се използват, така и такива, които не са се възползвали от новата възможност или броят на регистрираните образци е недостатъчен предвид големината на обработваемите площи. Все още се установяват случаи, макар и не чести, на полагане на труд без какъвто и да е договор, но основно при земеделски стопани, които не са се възползвали от облекченото наемане на работници.

Установените случаи на работа без договор са 37. Санкцията е от 1500 лв. до 15 000 лв. Работодателите оправдават наемането на хора без договори с нежеланието на самите лица да подпишат еднодневни контракти, тъй като не вярват, че няма да загубят право на социално подпомагане и обезщетения за безработица.

По време на извънредната кампания в селското стопанство са установени общо 2480 нарушения. За отстраняването им са предприети принудителни административни мерки и са съставени 57 акта за установяване на административно нарушение.

ОБЛЕКЧЕНИЕ

Наредбата за условията и реда за предоставяне, регистриране и отчитане на трудовия договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа, която беше издадена във връзка с промените в Кодекса на труда, регламентиращи този вид договор, влезе в сила на 21 юли. Новият вид договор дава възможност на регистрираните земеделски стопани с основна икономическа дейност „Растениевъдство“ да сключват еднодневни договори за професии, неизискващи специална квалификация, но само за обработка на насажденията и прибиране на реколтата от плодове, зеленчуци, розов цвят и лавандула.

Наемането на такъв вид договор е максимално облекчено. Той не се регистрира в НАП, не се подава и уведомление да прекратяването му. На работодателите не им се налага да оформят трудови книжки и други документи, свързани с възникването и прекратяването на трудовото правоотношение.

С едно лице могат да се сключват еднодневни договори за не повече от 90 дни в рамките на една календарна година. Според справка, предоставена от Министерството на земеделието, право на такъв вид договор имат над 43 000 регистрирани земеделски производители. В Кодекса на труда обаче са регламентирани и други видове срочни трудови договори, от които те могат да се възползват.

© 2015 AgNews.BG | Всички права запазени. Позоваването на AgNews.BG е задължително!

От AgNews BG

Прочетете също

whatsapp_image_2020-01-07_at_153404.jpeg__623x416_q85_crop_subsampling-2_upscale

Удължава се срокът за групово ловуване на дива свиня до края на януари

До 31 януари 2020 г. се удължава срокът за групово ловуване на дива свиня в …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.