Начало / Новини / Животновъдство / Националната овцевъдна асоциация кани своите членове на четно-изборно събрание на асоциацията на 7.11.2015 г

Националната овцевъдна асоциация кани своите членове на четно-изборно събрание на асоциацията на 7.11.2015 г

img2228

Управителният съвет на Националната овцевъдна асоциация, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква отчетно-изборно събрание на асоциацията на 7.11.2015 г. в 11 ч. в „Интер хотел Велико Търново“ при следния дневен ред:

1. избор на комисия по предложенията и провеждане на избора на органите на упра- вление на НОА – София;

2. приемане на нови членове;

3. отчет на едногодишната дейност на НОА – София;

4. отчет на финансовата дейност на НОА – София;

5. избор на председател на УС и КС на НОА – София;

6. избор на УС и КС на НОА – София;

7. разни.

При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе един час по-късно на същото място при същия дневен ред.

© 2015 AgNews.BG | Всички права запазени. Позоваването на AgNews.BG е задължително!

От AgNews BG

Прочетете също

download

Уведомителните писма за директните плащания тръгват онлайн!

Кандидатите по схемите и мерките на директните плащания, ще получават вече онлайн уведомителните си писма …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.