Начало / Новини / Нов вид сделки доминира на пазара на земеделска земя

Нов вид сделки доминира на пазара на земеделска земя

ланд

Нов сегмент на пазара на земеделски имоти се обособи в последните години. Собствениците на части от земеделски земи са започнали да ги продават като процент идеални части от съответния имот. Допреди 5 години купувачи на такива части са липсвали поради наличието на цели имоти. С годините конюнктурата на този пазар се е променила. Продажбата на цели имоти драстично е намаляла, за сметка на въпреки голямото търсене. Причината е, че собствениците или наследниците са много и поради несъгласието на някои от тях, сключването на сделка става почти невъзможно.

В такива случаи купувачите прибягват до покупката на част от земята в имота като обособена идеална част. Така те стават съсобственици с останалите физически или юридически лица, притежаващи останалата идеална част. При продажба всеки съсобственик е длъжен да предложи своята част от парцела първо на някой от останалите съсобственици и при евентуален отказ го изважда на свободен пазар.

Така се появяват като доминиращи две основните групи сделки с идеални части от ниви.

В първия случай повечето от продавачите, с общо над 50% от имота, са съгласни да продадат земята, но другата част от съсобствениците, които или не са съгласни със сделката, или заради факта, че са в чужбина затрудняват покупко-продажбата.

В този случай е възможна съдебна делба и впоследствие продажба на новообразуваните имоти, като съдът присъжда дялове и на тези правоимащи, които не желаят да продават. В много случаи обаче или размерът на земеделския имот е малък или наследниците, респективно съделителите са много и съответно съдебните разходи са прекалено високи и съизмерими със сумите, които те ще получат при евентуална продажба. В тези случаи съсобствениците, притежаващи по-голям дял от земеделските имоти ги продават във вид на идеални части след отказ от останалите съделители за изкупуване на дяловете, като съответно и цената на тези идеални части на декар е средно с 10-20% по-ниска от тази, която би била предложена за парцела в целия му размер, коментират запознатите в бранша.

При втората група сделки, са с инициатори притежателите на по-малкия процент от имота. Те предлагат за продажба своето притежание като идеални части. Практиката показва, че това са от 10 до 30 процента от имота. Причината тук също е неразбирателство между съсобствениците. От това се възползват купувачите, най-често арендуващи земята и ако за имотите няма сключен дългосрочен аренден договор те го осъществяват след покупката и по този начин ангажират за продължителен период от време останалите съсобственици с условията на договора и най-вече със стойността на рентата, вписана в този договор. Тази възможност – част от притежателите на даден земеделски имот да сключат аренден договор е залегнала в Закона за арендата и реализирането й често води до много спорове (в това число и съдебни) и недоволство у останалите съсобственици. Всички тези сделки напоследък съществуват въпреки по-сложния им механизъм, най-вече заради доста намаленото предлагане на качествени парцели земеделска земя.

Източник:Банкеръ

От AgNews BG

Прочетете също

grynchar

Приключи предварителната оценка на проектите за занаяти по подмярка 6.4.1. от ПРСР 2014–2020

Приключи предварителното класиране на проектните предложения за занаяти по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.