Начало / Без категория / Областна дирекция “Земеделие” – Шумен обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем и аренда на пасища и ливади/първа тръжна сесия/

Областна дирекция “Земеделие” – Шумен обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем и аренда на пасища и ливади/първа тръжна сесия/

agnews.bg

Първа тръжна сесия за отдаване под наем на свободните земеделски земи от ДПФ с НТП “ПМЛ”
Областна дирекция “Земеделие” Шумен Ви уведомява, че със Заповед №313/20.11.2015г. на директора на ОД ”Земеделие” е открита процедура за провеждане на търг (първа тръжна сесия) с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд (ДПФ) на собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, за срок от една стопанска година – за стопанската 2015-2016 година.

Тръжната документация може да получите на място – стая 102 на Областна дирекция “Земеделие” Шумен, както и от интернет страницата на ОД „Земеделие” Шумен в секция “Актуално”.

Документи за участие в търга се подават в ОД „Земеделие” Шумен, бул. „Славянски” №17, стая 106, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа от 25.11.2015 год. до 23.12.2015 год. включително.

Търгът ще се проведе в сградата на ОД „Земеделие” Шумен, бул. „Славянски” №17 на 07.01.2016 г. от 9:00 часа със задължително присъствие на кандидатите или упълномощени от тях лица.

От AgNews BG

Прочетете също

agnews.bg

Областна дирекция “Земеделие” – Шумен обявява търг за отдаване под наем на свободни пасища и мери

Областна дирекция “Земеделие” Шумен уведомява, че със Заповед №63/22.01.2016г. на директора на ОД ”Земеделие” е …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.