Начало / Новини / Европроекти / Общините в селските райони ще могат да кандидатстват с до три проекта по подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020г.

Общините в селските райони ще могат да кандидатстват с до три проекта по подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020г.

IMG_0459

Общините в селските райони ще могат да кандидатстват с до три проекта по подмярка 7.2″ Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 ” Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитите на селските райони 2014-2020 г. Това заяви заместник-министърът на земеделието и храните Васил Грудев по време на петото заседание на Комитета по наблюдение на Програмата.

Той подчерта, че ограничението ще бъде вписано в заповедта за прием, който се очаква да стартира в края на месец август. Заместник-министър Грудев уточни, че за дейности, свързани със социална, образователна, и културна инфраструктура, в един проект ще може да бъде включен само един обект. По време на заседанието бяха обсъдени критериите за подбор на общинските проекти. “Всеки един критерий е ясен и точен и ще даде реална представа за това коя инвестиция трябва да бъде подкрепена”, съобщи Грудев. Той обясни, че за инвестиции за строителство или рехабилитация на нови или съществуващи пътища и съоръжения ще се подпомагат проекти, получили минимален брой от 20 точки. “Най-важният критерий при пътищата е броят на населението, което ще се възползва от подобрените основни услуги и обхвата на териториално въздействие. Следващият по важност критерий е инфраструктура, обслужваща общини с високо ниво на безработица. Общините от Северозападния район ще получат максимален брой точки за високо ниво на безработица, тъй като в 80 % от тях е регистрирана над 40 % безработица” каза още Грудев.

На заседанието баха гласувани и критериите за подбор на проектни предложения за инвестиции за строителство или рехабилитация на нови и съществуващи улици, тротоари и съоръжения към тях. “Приоритет в новия програмен период ще бъдат главните улици в селата”, поясни Грудев. Той каза още, че по подмярка 7.2 ще бъдат изградени водоснабдителни системи. “Тук целта е да се подобри качеството и състоянието на водата на база на конкретния причинител. Ще се дава приоритет на общини, при които водата е замърсена”, уточни той.

На заседанието бяха приети и критериите за подбор на проекти за изграждане, ремонт и обзавеждане на социални услуги за деца,читалища с обществена значимост, училища и детски градини.

© 2015 AgNews.BG | Всички права запазени. Позоваването на AgNews.BG е задължително!

От AgNews BG

Прочетете също

75 животновъди заявиха помощ от втория транш за хуманно отношение към прасета

30 хил. лева се отпускат за собствениците на унищожени животни от Африканската чума

На последното си заседание УС на ДФ „Земеделие“ утвърди финансов ресурс в размер на 30 …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.