Начало / Библиотека / Съвети / Зеленчукопроизводство / Оранжериино отглеждане на домати

Оранжериино отглеждане на домати

img_206425

В зависимост от периода на отглеждане и от срока на узряване на плодовете оранжерийното производство на домати бива ранно пролетно и късно есенно в неотоплявани и в отоплявани оранжерии.
Ранно производство в неотоплявани оранжерии
Отглеждането протича през периода март-юли.
Подходящи сортове:
Балка, Марица 25, Медина, Топкапи, Roial flush и Адора, Жар, Прекос, които са полудетерминанти; новите хибриди на холандската селекция.
Производство на разсад:
В оранжериите с биологично отопление се вграждат парници или тунелни покрития, широко 150 см и дълбоки 60 см за гъстия и 40 см за пикирания разсад. Парниците се зареждат с добре загрято биотопливо, върху което се поставя торово-почвена смеска с дебелина на пласта 15 см за гъстия и 20-25 см за пикирания разсад в саксии.
Семената се обеззаразяват чрез накисване за 25 минути в 0.20% разтвор на флоузан, като след това се промиват с чиста вода и се подсушават на проветриво място.
Засяват се по 3г/кв.м семена на дълбочина 1-2 см 65 дни преди засаждане на растенията на постоянно място. Поддържа се температура от 16-20 градуса по С през деня и 10-12 градуса по С през нощта, а влажността на въздуха се поддържа 60-65%. При поява на болестта сечене, се полива с 0.05%-ов бордолезов разтвор, мерпан-0.2%, или се напрашва с дървесна пепел. Разсадът е готов за пикиране 15-20 дни след поникването. Пикира се във фаза 2-ри лист в пластмасови саксии с диаметър 10 см, пълни с хранителна смеска. За целта се използват и полиетиленови ръкави с диаметър 8 см или торфени кубчета с размери 8х8х8 см. За пикирания разсад се поддържа 1-2 градуса по С по-висока температура, отколкото при гъстия, а влажността на въздуха 65%.
Подготовка на оранжериите:
Тя започва след прибирането на реколтата от предшестващата култура. Оранжериите се почистват от растителните остатъци- листа, стъбла, плодове, корени, кaто се извозват и се унищожават извън стопанството. Почвата се обеззаразява ежегодно с вапам -0.2%, формалин-2%. Есента площта се наторява с 5-10 т разложен оборски тор, 60-80 кг гранулиран суперфосфат и 40 кг калиев сулфат на декар, изорава се на 30 см и се подравнява.
Преди засаждане на доматите площта се преорава и се фрезова , като се оформят лехи, високи 10-12 см и широки 100 см, с пътеки между тях 40 см.

Засаждане:
Благоприятните условия за засаждане на доматите в най-южните райони са през третото десетдневие на март в оранжерии с единично покритие и съответно през второто и първото при двойно и тройно покритие; в Южна България- съответно в началото на април, третото и второто десетдневие на март, а в Северна България- с по една седмица по-късно. Растенията се засаждат в двуредова лента на разстояние 100 + 40/30 или по 5 растения на 1 кв.м. Поливат се с по 1-2 л вода и се разхвърлят примамки срещу поповото прасе по 2-3 кг на декар и се заравят на 1-2 см. След няколко дни в лехите се внасят по 20-30 г на кв.м амониева селитра, прекопава се на 10-12 см и се мулчира с черно полиетиленово фолио- дебело 60-80 микрона.

Грижи през вегетацията:
През първите дни след засаждането растенията развиват нови коренови власинки и са чувствителни към високи температури и ниска влажност на въздуха и почвата.Температурата на въздуха не бива да бъде по-висока от 20 градуса. По-късно, когато растенията започнат да
нарастват, температурата се повишава на 20-25 градуса по С, а при зреене на плодовете- на 25-30 градуса.
Регулирането на температурата в оранжериите се постига чрез проветряване. Отначало с отваряне на двете врати, разположени на двете къси страни, а по-късно с отваряне на част от страничните проветрители, а през топлите дни се отварят всички проветрители.
Влажността на почвата след засаждането не трябва да се повишава над 80% от ППВ, за да се образува добре развита коренова система. По време на плододаването почвената влажност се поддържа 80-90%, като в началото се полива в сутрешните часове, а през май и юни-привечер.
Доматите се развиват най-добре и плододават обилно при умерена влажност на въздуха-60-65%.
Когато почвата не е мулчирана доматите се подхранват 3 пъти с по 20 кг амониева селитра на декар-при формиране на първите плодове, 20 дни по-късно и при отстраняване на растежния връх.
Първото окопаване на немулчираните домати се извършва на дълбочина 10-15 см няколко дни след засаждането, за да се разрохка уплътнената почва. Тогава се подсаждат и загиналите растения. Следващите 2-3 окопавания са плитки-5-6 см за да се предпази кореновата система от нараняване. Мулчираните домати не се окопават.
Доматите се прикрепват на телена конструкция-150-160 см, като всяко растение се привързва самостоятелно с манила или с пластмасово лико.
За да се предпазят растенията от изресяване, през април и началото на май се използват трилери /вибратори/ или се третира с растежния препарат томамил. Приготвя се 0.5% воден разтвор от препарата непосредствено преди третирането. Цветовете се напръскват с фина струя чрез ръчен пулверизатор. Третира се 2-3 пъти/първо до трето съцветие/ .
Най-често растенията се нападат от листни петна, картофена мана, фитофторно гниене, бактерийно изсъхване, сиво гниене, листна плесен, а от неприятелите-оранжерийна белокрилка, паяжинообразуващ акар, помукова нощенка, галова нематода и др.
Срещу фитофторното гниене, картофената мана и листните петна растенията се пръскат с дитан М 45-0.2%, купроцин-0.4%, корсейт-0.15%;срещу брашнестата мана- с скор250ЕК – 0.075%, тиозол-0.3%, срещу сивото гниене – с метил-топсин-0.07%, роврал-0.15% и се поливат с по 1 л метил-топсин-0.07%, а срещу въшки- с децис-0.05%, вазтак-0.03%. Срещу оранжерийната белокрилка се провежда системна борба като всяка седмица се пръска с: адмирал 0,05%, актара25ВГ 0,03%, Би-58 0,1% и др Освен това оранжерията се обгазява периодично с бладафум – 10 г за 200 куб.м.въздушно пространство, или с 10-14 кутийки на декар. Обгазява се късно следобед, като проветрителите се затварят. Кутийките се разпределят равномерно в оранжерията и се изгарят, а сутринта проветрителите се отварят за да се проветри.

Беритби и добиви:
В оранжериите с единично покритие плодовете започват да се берат в края на май, а с двойно и тройно покритие- 1-2 седмици по-рано. Средният добив е 7-8 т от декар.
Ранно производство в отоплявани оранжерии:
Като енергийни ресурси у нас за допълнително отопление на слънчевите оранжерии най-често се използват печки с твърдо гориво, електрическа енергия-нощна тарифа и спирт за горене.Най-ефективно е вегетационното с циркулация на топла вода в гъвкави пластмасови тръби.
Сортовете и производството на разсад са като при неотопляваните оранжерии. Произвежда се 60-65 дневен разсад, но в отоплявани съоръжения.
При мощност на инсталацията, осигуряваща температурна разлика 10-15 градуса по С в оранжерии с единично и 15-20 градуса по С с двойно покритие, в най-южните райони на страната разсадът се засажда в края на февруари;в Южна България- н началото на март,а в Северна България- една седмица по-късно.
Доматите се отглеждат на същите разстояния като в неотопляваните оранжерии.
Поддържането на температурния режим през студения сезон зависи от топлоизточника.При евтин топлоизточник/термални и отпадъчни от индустриални предприятия води/ в оранжериите се поддържа температура на въздуха 18-22 градуса по С през деня и 12-15 градуса през нощта.
При използване на скъпи топлоизточници/нафта, електрическа енергия/ оранжериите се отопляват само в часовете с критична температура. Отоплителната инсталация се включва при понижаването на температурата под 4 градуса по С и се изключва при повишаването й над 10 градуса С с цел икономии на гориво.
Второто покритие се използва до средата на април. В топлите часове се събира, за да не задържа светлината, а вечер растенията отново се покриват.
Останалите грижи по отглеждането на растенията- окопаване, подхранване, формиране, вибриране на цветовете, борба срещу болестите и неприятелите са същите като в неотопляваните оранжерии.
Беритбата на плодовете в Южна България започва в началото на май, а в останалите райони- 7-10 дни по-късно.
Средният добив достига 8-10 т от декар.
Късно производство в неотоплявани и в отоплявани оранжерии

Сортове:
Подходящи са Балка, Марица 25, Прекос, Прекодор, а от едроплодните Кармело, Аматиста и Робин.
Производство на разсад:
Отглежда се непикиран разсад на открити лехи или в оранжерии. Засяват се 1 г/кв.м семена 30 дни преди засаждането, не по-късно от края на юни. Грижи за разсада са борбата срещу листните въшки, преносители на вирусите и поддържане на оптималната влажност за предпазване от лъжливо сечене.
Подготовка на оранжериите:
Почистват се растителните остатъци на предшественика, почвата се наторява с 30-40 кг суперфосфат и 15-20 кг калиев сулфат на декар, след което се фрезова или се изорава.

Засаждане:
Растенията се засаждат в края на юли на разстояния като при ранното производство. Поради високите температури се засажда предимно в следобедните часове в предварително влагозапасени бразди.
Грижи през вегетацията:
Растенията се формират едностъблено.Растежният връх се отстранява в средата на септември в неотопляваните и в края на месеца в отопляваните оранжерии. Те вече са формирали 3-4 съцветия.
В началния период/ юли и август/ се поддържа почвена влажност 80-90% от ППВ. Не се допуска засушаване, тъй като се развива лъжливо сечене.
Редовно се провеждат подхранване /1-2 пъти с по 20-25 кг амониева селитра на декар/, окопаване и борба срещу болестите и неприятелите. Най-важна е борбата срещу брашнестата мана, срещу която се пръска през 15-20 дни с бенлейт-0.05% или с метил-топсин-0.07%. При това производство растенията се нападат често и от картофена мана, срещу която се пръска с дифолатан-0.2 %, корсейт-0.15% или ридомил цинеб-0.25%.

Беритби и добиви:
Беритбите започват в края на септември и продължават до началото на ноември в неотопляваните и до края на ноември в отопляваните оранжерии. С последната беритба се прибират и зелените стандартни плодове, нареждат се в щайги и се поставят за доузряване в помещения с контролирани условия

От AgNews BG

Прочетете също

agnews.bg

Засаждане на овощни дръвчета

Засаждането на овощните дръвчета става по следният начин: изкопават се дупки с размери минимум 80/80/80 …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.