Начало / Библиотека / Съвети / Животновъдство / Отглеждане на мъжки и женски агнета за разполод

Отглеждане на мъжки и женски агнета за разполод

b4129f216ecca5fa552410502cf5f539

За да подобрите едно стадо винаги трябва да започнете от младите животни. Затова е необходимо след раждането им да се подхожда избирателно. Групата на мъжките агнета за разплод е с най-високи изисквания. Подборът им започва от много ранна възраст – още на 20 – 25 ден след раждането. Така може да се направи преценка на екстериора и конструкцията на животните, на техния тип, на някои показатели на вълната им, като гъстота, дължина и нежност. Тази оценка е важна, за да може веднага да се диференцира храненето и отглеждането на избраните за разплод животни. Съставената група за разплод се поставя на специален режим на хранене и отглеждане.
Майките се хранят много добре, за да поддържат добра млечност, а мъжките агнета се оставят да бозаят до 3,5 – 4 месечна възраст и достигане на 25 – 30 кг. жива маса. Някои стопани, отглеждащи мъжки агнета за разплод ги оставят да бозаят до достигане на 35 – 38 кг. жива маса.
При отбиването се прави втора преценка на агнетата, бракуват се тези, които имат по-нежна или по- груба конструкция или някои екстериорни недостатъци, незабелязани на 20 дневна възраст. На тази възраст по-добре се преценяват и качествените признаци на вълната.
На 6-7 месечна възраст мъжките шилета се стрижат за първи път. Тогава се отчита и количеството на стригана вълна. Преди зазимяването им, когато шилетата са на 9 месеца се прави есенен преглед и още една преценка, както и бракуване на отделни животни. Последната преценка се прави на 16 -18 месечна възраст, това е първата пълна преценка по 15 -16 признака, наречена -бонитировка. Желателно е да се направи от специалист.
През целия период до 18 месечна възраст, мъжките шилета се поставят при отлични условия на хранене и отглеждане. Най -добре е след отбиването те да са на пасищни условия на отглеждане с добавка на концентрирана смеска за кочлета, с по- високо съдържание на белтъчни вещества, която да се дава почти на воля. През зимния период на отглеждане е важен преходът към оборно хранене с разнообразни фуражи. Помещенията трябва да са светли, просторни, а подът постлан с чиста слама.
Отглеждане на женски агнета за разплод.Това е втората по важност група, от нея зависи бъдещата продуктивност на стадото. Те се оставят да бозаят по- дълго време майчино мляко, преценява се външния им вид. Задължително е тези агнета да имат добър произход, техните майки да са с по-висока продуктивност от средната за стадото. Важно условие за повишаване на плодовитостта на стадото е да с е оставят за разплод агнета-близнаци. Не бива да се допуска единият близнак да се бракува, ако майката няма достатъчно мляко едното се дава на друга майка, но не се бракува.
При отбиването на 3 – 3,5 месечна възраст те имат жива маса 23 – 25 кг и се прави преценка на признаците им. На отбраните за разплод животни се поставя индивидуален инвентарен номер на дясното ухо. На 6 – 7 месечна възраст агнетата се остригват, контролира се качеството на остриганата вълна. Агнетата трябва да се отбиват постепенно с отпадане на второто и третото бозаене, така че последните дни да се пускат при майките само веднъж през деня. Подхранват се с концентриран фураж и люцерново сено, така и със силаж и добре развити се отбиват.
След отбиване шилетата не се пускат на сочна паша веднага за да не получат диария. Преминаването от оборно към пасищно хранене се осъществява постепенно в рамките на 10-12 дни. Последната преценка на женските шилета за разплод се прави на 16-18 месечна възраст. Преценява се едрината на животните, конструкцията и качествените показатели на вълната.

От AgNews BG

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.