Начало / Новини / Други / Три институции се обединяват за засилване на контрола върху дейностите в горите

Три институции се обединяват за засилване на контрола върху дейностите в горите

photo_verybig_1301450

Изпълнителна агенция по горите инициира сключване на споразумения с Националната агенция за приходите (НАП) и Главна инспекция по труда (ГИТ) за обмен на информация. Трите институции обединяват усилия с цел повишаване ефективността на контрола на обектите за добив на дървесина, борбата със сивата икономика, както и на дейностите, които дърводобивните фирми, собствениците на гори и частнопрактикуващите лесовъди извършват в горските територии.
На базата на споразуменията ИАГ ще предоставя на НАП данни кой работи в горските територии. Това ще позволи приходната агенция да осъществи, при необходимост, контрол за спазването на данъчното и осигурително законодателство.

Инспекторите по труда ще получават информация не само за работодателите, които имат разрешение за сеч, но и къде те извършват дейност. Предвиждат се съвместни проверки на ИАГ и ГИТ за наличието на действащи трудови договори, както и спазване на здравословни и безопасни условия на труд при извършването на дейности в горските територии.

© 2015 AgNews.BG | Всички права запазени. Позоваването на AgNews.BG е задължително!

 

От AgNews BG

Прочетете също

Село-Чавдар-4

Приключи административната оценка на 35 проекта по подмярка 7.2 за обновяване на паркове и площади

ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция приключи оценката за административно съответствие и допустимост на 35 публични …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

placeholder