Начало / Без категория

Без категория

Компенсират фермерите с 2,1 млн. лева за природни бедствия през 2019 г.

40502_425_282 (1)

Управителният съвет на ДФ „Земеделие“- РА утвърди финансов ресурс от 2,144 млн. лева по схема на държавна помощ „Помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични условия, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия“. Отпуснатите средства се разпределят за щети, настъпили през 2019 г., при следния интензитет от производствените разходи по култури: – Зърнено-житни, зърнено-бобови …

Прочети още »

Изплатени са над 3,3 млн. лева de minimis за пчеларите

pcheli1

ДФЗ изплати държавна помощ de minimis в размер на 3 328 224 лв. в подкрепа на 4 088 пчелари. Помощта беше утвърдена в началото на декември с решение на УС на ДФЗ и бюджетът по нея е 3 500 000 лева. Подпомагат се пчелари, които притежават минимум 20 бр. пчелни семейства и през 2018 г. са реализирали качествен пчелен мед …

Прочети още »

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливади – община Елхово

11E1_1

ЗАПОВЕД  № РД-435 Елхово, 21.06.2016г.         На основание  чл.44,  ал.2 от ЗМСМА,  чл.37и, ал.13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/,   Решение №51/5/12, взето с протокол №5 от 25.02.2016г. Н А Р Е Ж  Д А М : I.Съгласно  Решение №51/5/12/25.02.2016г. на Общински съвет – Елхово, взето с протокол №5 от 25.02.2016г. откривам процедура за провеждане на  …

Прочети още »

Стартира прием по подмярка 7. 6. на ПРСР за поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата

Стартира прием по подмярка 7. 6.

От 9 май 2016 г. до 3 юни 2016 г., включително, ще бъде отворен прием на проекти по подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“. Бенефициент са местни поделения на вероизповедания, като подмярката е част от мярка 7 на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 „Основни услуги и …

Прочети още »

Областна дирекция “Земеделие” – Шумен обявява търг за отдаване под наем на свободни пасища и мери

agnews.bg

Областна дирекция “Земеделие” Шумен уведомява, че със Заповед №63/22.01.2016г. на директора на ОД ”Земеделие” е открита процедура за провеждане на търг (втора тръжна сесия) с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд (ДПФ) на собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ и на лица, които поемат …

Прочети още »

Областна дирекция “Земеделие” – София обявява търг за отдаване под наем на пасища и ливади

agnews.bg

Областна дирекция “Земеделие” София град открива процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски земи от Държавния поземлен фонд с НТП “пасища, мери и ливади” само за собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за срок от една стопанска година – 2015/2016г. Търгът ще се проведе на 20 …

Прочети още »

Областна дирекция “Земеделие” – Благоевград обявява търг за отдаване под наем на пасища и ливади/втора тръжна сесия/

14202850021351099033_large

Заповед № РД-08-503/11.12.2015г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” – Благоевград за откриване на процедура във връзка с чл.37и, ал.14 от ЗСПЗЗ за провеждане на търг /втора тръжна сесия/ за отдаване под наем на свободните пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд за стопанската 2015/2016 година в област Благоевград. Необходимите документи можете да изтеглите от ТУК.

Прочети още »

Областна дирекция “Земеделие” – Велико Търново обявява търг с тайно наддаване за покупка на имот в с.Момин сбор

земя

Областна дирекция “Земеделие” – Велико Търново обявява търг с тайно наддаване за покупка на имот в с.Момин сбор с площ от 3,498 дка Обява за търг за покупка на имот може да видите ТУК.

Прочети още »

Възможно е увеличаване на бюджета на схемата за подобряване на производствения капацитет със 100 млн. лева

agnews.bg

На 30.11.2015 г. от Министерството на икономиката представиха резултатите от от оценката на проектните предложения, постъпили в рамките на първия краен срок на схема „Подобряване на производствения капацитет в Малките и средни предприятия“ по ОПИК. В рамките на първия краен срок са набрани 844 проектни предложения с икономическа дейност в секторите на ниско-технологичните и средно ниско-технологичните производства. Размерът на заявената безвъзмездна …

Прочети още »

Този месец трябва да стартира прием по схема „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“.

agnews.bg

С бюджет от 10 млн. евро през Декември ще стартира прием по схема „Подкрепа заразработване на иновации от стартиращи предприятия“. Това стана ясно след проведения Комитет за наблюдение на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020. По схемата могат да кандидатстват фирми, които са създадени преди не повече от 3 години от датата на обявяване на приема по финансиращата програма. Ще …

Прочети още »