Начало / Библиотека / Български породи (Страница 2)

Български породи

Старозагорска бяла пуйка

wite-stz

Старозагорска бяла пуйка, създадена в Експерименталната база в Стара Загора. Използва се като бащина форма в схемите на хибридизация за създаване на пуйчета бройлери. Птиците са с бял цвят на оперението. Характеризира се с високо живо тегло и отлични месодайни качества. Живото тегло на пуйките на 7-8 мес. възраст достига 10,5- 11 кг. , а пуяците 18- 18,5 кг. Носливостта …

Прочети още »

Черна шуменска кокошка

Black_shumen_female

Местна българска порода, обособена в селата по поречието на р. Камчия,кръстосвана по късно с Черна минорка. Предимствата на Черната шуменска кокошка пред останалите яйценосни породи са високата й издръжливост на неблагоприятни условия, малкият разход на фураж, ниската жива маса. Птиците са с черно оперение с матов цвят. Гребенът е голям, прост и листовиден. Главата е малка, а шията е къса, …

Прочети още »

Старозагорска червена кокошка

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Тази породна група е създадена чрез възпроизводително кръстосване на местните старозагорски кокошки с петли от породата Червен родайланд. Птиците са по-дребни от родайланда, с къси пера и с по-светло оперение.Показва много добри приспособителни качества, издръжливост на местните условия. Оперението е плътно прилепнало и с бакърено червен до ръждиво червен цвят. Гребенът е по-голям от този на Родайланд, прост и месесто …

Прочети още »

Двупороден хибрид “Шумен”

Dvulineen hibrid Shoumen_

Хибридът Шумен е признат от Държавната комисия по породообразуването в началото на 1990 г. и е създаден от колектив с ръководител ст.н.с.І ст. Яким Димов. За създаването му са използвани породите Голяма бяла и Ландрас с английски произход.В резултата на целенасочената развъдно-подобрителна работа с двете породи, хибридните свине майки притежават много добри репродуктивни качества. Средно от прасило се получават по …

Прочети още »

Хибриид “Шумен 2”

hybridshoumen2

Хибридът Шумен 2 е създаден от колектив от научни сътрудници и специалисти през 1992г.и се отличава с висока продуктивност и пригодност за отглеждане при традиционни условия. Схемата на създаване на хибридите Шумен 2 включва породите Голяма бяла и Ландрас с английски произход и Дюрок. Участието на Дюрока в майчиния компонент дава възможност да се получи хибридна родителска форма със здрава …

Прочети още »

Хибрид “Плевен 1”

hybrid pleven1

Това е трипороден хибрид създаден от колектив от научни сътрудници с ръководител ст. н. с. І ст. Бенко Бенков и утвърден през 1990г. Използвани са породите Голяма бяла от шведски произход, специализирана бащина линия СН и Хемпшир. Първите две породи се използват за производство на хибридни родители, които се заплождат от нерези Хемпшир (25% ШГБ; 25%Ch; 50% Х ). От …

Прочети още »

Синтетична линия свине “Силистра”

hybrid silistra3

Създадена в “Силистра- хибрид” гр. Силистра. Предназначена е за башина страна в завършващия етап на хибридизацията в свинекомплекса. Притежава типа на телосложението и количеството месо на Пиетрен, добре приспособени към климатичните и стопанските условия в страната. Свинете са със сравнително малка глава с права профилна линия,широки и дълбоки гърди, прав и широк гръб с вдлъбнатина на медиалната линия. Задният бут …

Прочети още »

Източно-балканска свиня

800px-S4020798

Това е наша примитивна порода, създадена чрез естествен отбор. По телосложение източнобалканската свиня прилича на дивата европейска свиня. Тялото е средно дълго и косо. По-добре е развита предната част на тялото. Главата е средно голяма с удължена и изострена лицева част. Ушите са малки, изправени и много подвижни. Шията е къса, слабо замускулена. Гърбът е слабо дъгообразен, крупата – леко …

Прочети още »

Дунавска бяла свиня

Dunavskabyala_1

Породата е разпространена в промишлени стопанства намиращи се в областите Ловеч, Стара Загора, Силистра и Шумен. Породата е създадена, чрез сложно възпроизводително кръстосване, при което участие са взели представители на породите българска бяла, голяма бяла, ландрас, пиетрен и хемпшир. Призната е за порода през 1985 г. Животните са със средно голяма глава и прави наклонени напред уши. Имат широк, прав …

Прочети още »

Български ландрас

bulgarian landrace3

Породата е разпространена в промишлени стопанства Северна България. Създадена е, чрез сложно възпроизводително кръстосване, при което участие са взели представители на шведски, холандски и английски ландрас. Целта и била да се получат свине с малка и олекотена глава с широк, прав и дълъг гръб и много добре замускулени и оформени бутове. Животните са с малка и лека глава с клепнали …

Прочети още »