Начало / Библиотека / Български породи (Страница 3)

Български породи

Българска бяла свиня

big_87f8ba52c4e392334c852633c3e90163

Призната е за порода през 1951г. Създаването и усъвършенствуването на породата са преминали през няколко етапа. От 1960г. се провежда развъдно-подобрителна работа за преобразуване стопанския тип на породата.От комбиниран,в тип за месо в две направления: кръстосване (облагородително, поглъщателно и възпроизводително) на местната дългоуха свиня с германска благородна и отчасти с породите Голяма бяла и Ландрас; селекция в стадата за разплод …

Прочети още »

Местна дългокосместа коза

Malashevska_goat_Iz1

Местна дългокосместа коза, Виторога коза е българска порода коза с предназначение добив на мляко, месо и кожи. Кожата добивана от тези кози в миналото е била ценен материал за изработката на кукерски облекла. Породата е разпространена в стопанства в селища намиращи се в района на Югозападна България в полите на Пирин и Родопите. Създадена е посредством продължителна народна селекция. Главата …

Прочети още »

Българска бяла млечна коза

Bulgarian white milk_1

Породата е разпространена в стопанства във всички части на България. Това е най-разпространената за страната порода кози. Създадена е, чрез кръстосване на местни кози със Саански пръчове в института по планинско животновъдство в Троян и целенасочена селекция на получените кръстоски. Призната е за порода през 1992 г. Тялото е хармонично, дълго и със здрава костна система. Главата е суха и …

Прочети още »

Български коридел

t5_4167304

За полупланинските райони са създадени полутънкорунни породи от кросбреден тип.В зависимост от местните изходни породи и района в който са отглеждани, през 1989г. са признати две полутънкорунни породи, наречени Северен коридел – за Северна и Югозападна България, и Южен коридел за Южна България.Създаването име извършено чрез кръстосване на местните овце с кочове от северокавказката порода и ограничено с кочове линколн …

Прочети още »

Карнобатска тънкорунна овца

t5_4162290

Създадена е в равнинната част на Бургаско и Ямболско,чрез кръстосване на местните овце с тънкорунни кочове най-напред ограничено от породата Меринофлайш, а след това от Ставрополска.Призната за порода през 1985г. Масата на контролираните овце е 55 – 60кг, вълнодобивът – 5,5 – 6,5кг, дължината – 8,5см и нежност 60-то и 64-то качество, а средната млечност за лактационен период е около …

Прочети още »

Дунавска тънкорунна овца

t5_4162132

  Създадена чрез кръстосване в равнинните части на Врачанско,Монтанско,Великотърновско,Видинско и Плевенско, на местните овце с кочове най- напред от породата Меринофлайш и след това от Кавказка и Асканийска. Главата е обрасла до линията на очите,а краката до линията на коленните стави.На шията имат оформена една надлъжна, при някои животни и една напречна гънка. Тежат 60 – 65 кг, вълнодобивът им …

Прочети още »

Тракийска тънкорунна овца

agnews.bg

Създадена е чрез кръстосване на местните овце от Пловдивско,Пазарджишко,Старозагорско,Хасковско,Сливенско и в част от Ямболско с тънкорунни кочове най-напред от породата Меринофлайш и след това от Кавказка.Тракийската тънкорунна,която наред с високата маса и високият вълнодобив има и добра млечност. Масата на овцете майки е 60 – 65 кг, на кочовете 100-110 кг Вълнодобивът-6-6,5 кг и 12-13кг с дължина на вълната 8 …

Прочети още »

Североизточнобългарска тънкорунна овца

8647758_orig

Породата е разпространена в стопанства в селища, намиращи се в областите Добрич, Силистра, Русе и Разград и равнинните райони на областите Шумен, Варна и Търговище. Породата е създадена чрез сложно възпроизводително кръстосване на местни породи овце с кочове от тънкорунни породи овце. За основа са послужили местни добруджански овце, медночервена шуменска овца и овцете от местната свищовска овца, развъждани в …

Прочети още »

Медночервена шуменска овца

800px-Copper-Red_Shumen_Sheep_Kabiuk4

Медночервената шуменска овца е стара българска порода овце отглеждана в Североизточна България. Според редица учени тя е възникнала в резултат на селекцията на представителите на най-старата българска порода овца Цигай. Много често някой автори я разглеждат като една обща порода с две отродия – медночервена и карнобатска овца. Въпреки общия им произход те са пространствено изолирани от Стара планина и …

Прочети още »

Вакла маришка овца

Splotch-faced_Sheep_Iz1

Разпространена е по поречието на р.Марица, в бившите Пазарджишки, Пловдивски и Хасковски окръзи. Тя е типична полска дългоопашата овца (опашката на овцете достига почти до земята – 4,7 см.). Според производствената класификация тя се отнася към овцете за мляко, вълна и месо. Животните са едри, висококраки, с удължено тяло, с тесни и недостатъчно дълбоки гърди. Ушите са средно големи и …

Прочети още »