Начало / Библиотека / Породи по света (Страница 3)

Породи по света

Джерсей

jersey_4

Създадена е на малкия английски остров Джерсей, недалеч от крайбрежието на Нормандия.На този остров има изключително благоприятни условия за развитие на говедовъдство. Джерсейското говедо е развъждано в чисто състояние,от 1763г. със закон бил забранен вносът на други говеда на острова.Джерсейското говедо е дребно,кравите тежат 350-400кг, а биците-600-700кг. Джерсеят е типичен представител на породите за мляко. Има нежна, но здрава конституция …

Прочети още »

Червено степно говедо

redsteppe_2

Създадена е през ХІXв. в Украйна чрез сложно възпроизводително кръстосване на местните степни украински крави с червени датски, източнофризийски и други бици.То се отличава със сравнително висока млечност и се разпространило в цяла южна Украйна, Донбас, Северен Кавказ и дори в Западен Казахстан. Средната жива маса на кравите е 420-460 кг, а на биците е 700-900 кг.Средната млечност е 3500кг, …

Прочети още »

Аваси

awassi2

Разпространена е в Арабския полуостров. Животните са бели, само главата и краката са кафяви или черни. Ушите са големи и клепнали, опашката е голяма и тлъста(курдюк).Овцете са примитивни – приспособени са към суровите условия на районите, където се отглеждат. Овцете майки тежат около 40 – 45 кг, а кочовете – 70 – 75 кг. Вълната е груба, средния вълнодобив при …

Прочети още »

Източнофризийска овца

eastfresian_1

Това е най – известната високомлечна порода, нейната родина е Германия. Животните са едри, с дълго и сравнително тясно тяло, имат бяла необрасла с вълна глава и много големи уши. Краката са тънки, бели, опашката е тънка и необрасла с вълна. Овцете майки тежат 65 – 85 кг, а кочовете – 75 – 110 кг.Вълната е еднородна, с нежност 44-то …

Прочети още »

Кавказка овца

kavkazka_2

Създадена е в Ставрополския край и са използвани старите руски мериносови породи, разположени в районите на Северен Кавказ.Използувани са и кочове Американско рамбуйе. Кавказките овце се отличават с висока продуктивност. Средната маса на овцете майки е 55 – 58кг, а на кочовете- 90-100кг(максимално160кг)Средната плодовитост на овцете е 120%(максимално140-150%).Вълнодобивът е съответно 5,5 – 6,5кг.Най-високия настриг на вълна от коч е 26кг.Едно …

Прочети още »

Белгийско синьо говедо

belg_blu_2 (1)

Белгийското синьо говедо е с произход от Централна и горната част на Белгия и те, в един дълъг период, представляват почти половината от добитъка в Белгия. Местните червено-шарени и черно-шарени говеда са кръстосвани с Шортхорн внесени от Англия през 1850 и 1890.Някои източници сочат и кръстосване на по-късен етап с Шароле(Charolais) през 19-ти век. Истинската селекционна и развъдна политика е …

Прочети още »

Маркиджана

marchigiana_2

Породата е създадена в Централна Италия чрез кръстосване на местни говеда с бици от породата Кианина. Племенна книга на породата е създадена през 1930 г. По тип животните приличат на Кианина, но имат по-тежки и удължени форми на тялото. Главата им е по-малка, крайниците са къси, тялото е по-дълго и по-добре замускулено. Живата маса на кравите е 650 – 700 …

Прочети още »

Гернзейн

guernsey_1

Създадена е на малкия английски остров Гернзейн, съседен на остров Джерсей. Гернзейнът е подчертан тип за мляко.По-едър е от Джерсея.Кравите тежат 450-500кг, а биците-600-700кг.Тялото е удължено с крушовидна форма.Цветът на космената покривка е червено-жълт с бели петна по различни части натялото.Вимето е добре развито и понякога силно издадено напред коремно.Средната млечност на контролирани 10, 466 крави през 1993г е бил …

Прочети още »

Англо-нубийска коза

anglo-nubian_5

Порода кози с направление за мляко и месо, която е създадена в Англия през 1870г. от кръстосването на стари английски породи с кози от Африка и Индия. Имат две отличаващи ги от останалите породи черти – дълги увиснали уши и орловият нос, който е подчертано изпъкнал “римски”. Козите имат дълго дълбоко тяло и изправена “горда” позиция на тялото. Животните са …

Прочети още »

Кафяво американско говедо

BrownCattle_3

Американските кафяви говеда са по-едри,с по-добра растежна способност и с по-висока млечност от швейцарските.Живата маса на кравите е около 650-700кг.,а при биците 900-1100кг.През 1993г 22 555 контролирани крави са дали 6,780кг мляко с 4,03% масленост и 3,5% протеин. Биволици от породата Американско кафяво говедо се използват за подобряване на млечната продуктивност на кафявите говеда във всички страни, включително в Швейцария. …

Прочети още »