Начало / Библиотека (Страница 3)

Библиотека

Айрширско говедо

ayrsh_3

Създадена е в Югозападна Шотландия в графство Айршир чрез кръстосване на местни крави с черношарени бици.Айрширът е добре изразен тип за мляко,с добро телосложение и с отлично оформено коремно виме, което се смята за еталон на виме по форма , големина, разположение на цицките, подходящи за машинно доене.Породата се използва като коректор на породите с неравномерно и неподходящо за машинно …

Прочети още »

Мутон шароле

Charram

Породата е създадена в долината Шарол – Франция.Нейното начало води от 1800 г. чрез кръстосването на лестър с местни породи. Животните се характеризират с висока скорозрялост. Овцете от породата Мутон Шароле са с изразени месодайни качества с широки изпъкнали напред гърди с къси крайници които са много добре замускулени до скакателните стави. Месото от тях притежава отлични вкусови качества, а …

Прочети още »

Коридел

corriedale_ewe_1

През 19в. в Нова Зенландия чрез кръстосване на местни мериносови овце с кочове от английските дълговълнести породи-Линколн и Лестър,а след това чрез вътрешно развъждане на кръстоските и чрез селекция била създадена нова порода наречена Коридел.Тя съчетава в себе си най-ценните качества на мериносовите(много и гъста вълна) и на английските дълговълнести овце(голяма дължина,интензивен растеж на вълната,месодайност).Зрелите овни тежат от 79 до …

Прочети още »

Блонд д`Акитен

Blonde-d'Aquitaine_2

Тази порода е създадена в югозападна Франция, в долината GARONNE, част от Пиренейските планини- район Аквитания(Aquitain). Тялото е удължено,закръглено и дълбоко, бутовете са много добре замускулени.При някои индивиди се наблюдават преразвити мускули(кулинари).Кравите са с височина средно 150см. и тежат 800 – 1100кг., биците 160см височина и тегло 1300 – 1500кг.Световният рекорд по кланичен рандеман от 70% принадлежи на Блонд д`Акитен.Породата …

Прочети още »

Романьола

romagnola_6 (1)

Породата е създадена в Италия в областта Романия чрез отбор и подбор на местното работно говедо, имащо генетично сходство с украинското говедо и сивото степно унгарско. Цветът на космената покривка е сив. Животните имат едра и здрава конституция и добри месодайни качества. Главата е тежка и по-груба, рогата са средно големи, а шията е къса и добре замускулена. Холката е …

Прочети още »

Джерсей

jersey_4

Създадена е на малкия английски остров Джерсей, недалеч от крайбрежието на Нормандия.На този остров има изключително благоприятни условия за развитие на говедовъдство. Джерсейското говедо е развъждано в чисто състояние,от 1763г. със закон бил забранен вносът на други говеда на острова.Джерсейското говедо е дребно,кравите тежат 350-400кг, а биците-600-700кг. Джерсеят е типичен представител на породите за мляко. Има нежна, но здрава конституция …

Прочети още »

Червено степно говедо

redsteppe_2

Създадена е през ХІXв. в Украйна чрез сложно възпроизводително кръстосване на местните степни украински крави с червени датски, източнофризийски и други бици.То се отличава със сравнително висока млечност и се разпространило в цяла южна Украйна, Донбас, Северен Кавказ и дори в Западен Казахстан. Средната жива маса на кравите е 420-460 кг, а на биците е 700-900 кг.Средната млечност е 3500кг, …

Прочети още »

Аваси

awassi2

Разпространена е в Арабския полуостров. Животните са бели, само главата и краката са кафяви или черни. Ушите са големи и клепнали, опашката е голяма и тлъста(курдюк).Овцете са примитивни – приспособени са към суровите условия на районите, където се отглеждат. Овцете майки тежат около 40 – 45 кг, а кочовете – 70 – 75 кг. Вълната е груба, средния вълнодобив при …

Прочети още »

Източнофризийска овца

eastfresian_1

Това е най – известната високомлечна порода, нейната родина е Германия. Животните са едри, с дълго и сравнително тясно тяло, имат бяла необрасла с вълна глава и много големи уши. Краката са тънки, бели, опашката е тънка и необрасла с вълна. Овцете майки тежат 65 – 85 кг, а кочовете – 75 – 110 кг.Вълната е еднородна, с нежност 44-то …

Прочети още »

Кавказка овца

kavkazka_2

Създадена е в Ставрополския край и са използвани старите руски мериносови породи, разположени в районите на Северен Кавказ.Използувани са и кочове Американско рамбуйе. Кавказките овце се отличават с висока продуктивност. Средната маса на овцете майки е 55 – 58кг, а на кочовете- 90-100кг(максимално160кг)Средната плодовитост на овцете е 120%(максимално140-150%).Вълнодобивът е съответно 5,5 – 6,5кг.Най-високия настриг на вълна от коч е 26кг.Едно …

Прочети още »