Начало / Новини / Европроекти (Страница 4)

Европроекти

Започва прием на заявления за контрол на вредителите по трайните насаждения

борба с вредителите по траините насаждения

От 8 февруари, Държавен фонд „Земеделие“ започва прием на заявления по Схемата за държавна помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период за 2017 година. Срокът за подаване на заявленията за подпомагане на борбата с вредителите в периода след преминаването на студовете до …

Прочети още »

ЕК възстанови на България над 500 милиона лева за земеделски субсидии

ek-vyzstanovi-na-bylgariq-nad-500-mln-lv-za-zemedelski-subsidii-428854

Със свое решение от 25 януари 2017 г. Европейската комисия (ЕК) възстанови на България близо 540 милиона лева за преведените от Държавен фонд „Земеделие“ субсидии по линия на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ). С месечното плащане се покриват разходите на Разплащателната агенция за месец декември 2016 година по линия на директните плащания. ЕК взема решение относно месечните плащания …

Прочети още »

Ранкирани са проектите по подмярка 7.2 за социална инфраструктура

dfz4

Общо 13 проекта за 32 224 384 лева за изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура бяха подадени по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014-2020. От всички приети и оценени в съответствие с критериите …

Прочети още »

Над 3 000 проекта бяха подадени във втория прием по подмярка 4.1 от ПРСР 2014-2020

%d0%bd%d0%b0%d0%b4-3-000-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b0-%d0%b1%d1%8f%d1%85%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%b2%d1%8a%d0%b2-%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%8f

2926 нови проекта за инвестиции в земеделски стопанства бяха подадени в рамките на втория прием на заявления по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” от мярка 4 „Инвестиции в материални активи” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020. Общият размер на заявената субсидия за новите проекти 1 404 535 001 лева. Заедно с прехвърлените от първия прием 240 …

Прочети още »

Достъпни са данните от проверките от външни институции по агроекологичните и биологичните мерки

808804_147521231

Кандидатите по мярка 214 „Агроекологични плащания” от ПРСР 2007-2013 и мярка 10 „Агроекология и климат” и мярка 11 „Биологично земеделие” от ПРСР 2014-2020 могат да проверят резултатите от извършените от контролиращите лица проверки за Кампания 2016 г. на състоянието на парцелите, пчелните семейства и животните, както и данните от Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ) и националните …

Прочети още »

Завърши предварителният ранкинг по подмярка 7.2 за дейности по улици и улични съоръжения

dfz4

Държавен фонд „Земеделие” приключи предварителната проверка за съответствие с критериите за подбор на проектите за строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях, подадени по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските …

Прочети още »

Близо 950 млади фермери представиха документи за преминато обучение

млади фермери

4 098 земеделски стопани са заявили участие в Схемата за млади земеделски стопани за Кампания 2016. От тях близо 950 кандидати внесоха в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ документи за преминато обучение по схемата. На 1 декември изтече срокът за представяне на удостоверения за придобити професионални умения и познания. Съгласно изискванията на Наредба 3 младите стопани представят документи за …

Прочети още »

Готова е предварителната оценка на дейностите по подмярка 7.2, свързани с културния живот

%d1%81%d0%b5%d0%bb%d0%be

  Приключи предварителната проверка за съответствие с критериите за подбор на проектите за изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, подадени по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР 2014-2020. Ранкингът е извършен публично в присъствието на представители на Управляващия орган на …

Прочети още »

Приключи предварителният ранкинг на три дейности по подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020

подмярка 7.2

Държавен фонд „Земеделие” приключи предварителната проверка за съответствие с критериите за подбор на проектите за общинска образователна инфраструктура с местно значение и на тези за водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 еквивалент жители в селските райони, подадени по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 …

Прочети още »

Започна приемът на заявления за Местни инициативни рибарски групи

landscape_14

Стартира приемът на заявления по мярка 4.1 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР“ от Програмата за морско дело и рибарство. Мярката има за цел да подпомогне създаването на Местни инициативни рибарски групи (МИРГ), които да изготвят стратегии за местно развитие. Сред допустимите дейности са също организиране на консултации с обществеността, бизнеса, общински и културни структури за приоритетите, които да залегнат …

Прочети още »