Начало / Новини / Европроекти (Страница 5)

Европроекти

ДФЗ нареди днес близо 13 милиона лева държавна помощ de minimis за животновъди

koza

Държавна помощ de minimis, съгласно Регламент (ЕС) 1408/2013, в размер на близо 13 милиона лева нареди Държавен фонд „Земеделие“ на 17 251 животновъди. Минималната помощ de minimis се предоставя на регистрирани по Наредба 3 от 1999 г. стопани, отглеждащи крави и/или юници, и/или биволици, и/или малакини, овце-майки и/или кози майки. С решение на УС на ДФЗ от 03.10.2016 г. размерът …

Прочети още »

ДФЗ преведе близо 61 милиона лева на животновъди по схемите за преходна национална помощ

77360682krava_ovca

Държавен фонд „Земеделие“ преведе 60.6 милиона лева на животновъди по две схеми за преходна национална помощ за 2016 година. 24 милиона са изплатени на 5 723 фермери по първия транш по схемата за Преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството (ПНДЖ1). Ставката на плащането за едно допустимо за подпомагане животно по тази схема, определена със Заповед на № РД …

Прочети още »

Започна приема на заявления за контрол на вредителите по трайните насаждения

%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d1%8f%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b7%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%be

От 4 до 18 ноември в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ се приемат заявления за подпомагане за есенния етап за борба с вредителите по трайните насаждения. Със свое решение Управителният съвет на ДФ „Земеделие“ прие да бъде предоставен допълнителен финансов ресурс от 1 милион лева по държавната помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани за есенния етап от Схемата …

Прочети още »

Общините в Благоевградска област подадоха 58 проекта за над 102 млн. лв. по общинските мерки на ПРСР 2014-2020 г.

dsc_2412

Общините в Благоевградска област подадоха 58 проекта за над 102 млн. лв. в първия прием по общинските мерки на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Това съобщи заместник-министърът на земеделието и храните Васил Грудев по време на бизнес форум за развитието на регион Югозападен в град Благоевград. Той подчерта, че общините са били най-активни с проекти по подмярка …

Прочети още »

Започна вторият прием по подмярка 4.1 от ПРСР 2014-2020

%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b2%d0%b0-%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bc-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%bc%d1%8f%d1%80%d0%ba%d0%b0-4-1-%d0%be%d1%82

От 26 октомври, започна вторият прием на заявления за подпомагане по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Кандидатите могат да подават заявления до 7 декември 2016 г. в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ по място на извършване на инвестицията. Бюджетът, който ще …

Прочети още »

Осигурен е допълнителен ресурс от 1 млн. лева за есенния етап за борба с вредителите по трайните насаждения

%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d0%be-%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%b9%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d1%81%d0%b0%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f

На свое заседание Управителният съвет на ДФ „Земеделие“ утвърди допълнителен финансов ресурс от 1 млн. лева за есенния етап от Схемата за държавна помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период. Средствата са за закупуване на препарати за ускоряване на процесите на гниене …

Прочети още »

График за прием на проекти по мерките по ПРСР за 2017 г.

item_item35282632x358

ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ПУБЛИКУВАХА ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 Г. ЗА 2017 ГОДИНА Графикът предвижда в периода Януари – Февруари 2017 г. да бъде отворен прием по мярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематичната подпрограма (ТПП) за развитие на малки земеделски стопанства“. Кандидатите по мярка 4.1.2 към ТПП трябва …

Прочети още »

Областните дирекции на ДФЗ ще приемат заявления по подмярка 7.2 от ПРСР и в събота – 1 октомври

%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%bc%d1%8f%d1%80%d0%ba%d0%b0-7-2

На 1 октомври, събота, Държавен фонд „Земеделие“ ще приема заявления по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Поради повишения интерес в последните дни за прием на проекти по подмярката, …

Прочети още »

ДФЗ ранкира проектите по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства”

6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства”

ДФ „Земеделие” приключи предварителната проверка за съответствие с критериите за подбор на проектите, подадени по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства” от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия” от ПРСР 2014 – 2020 год. съгласно Заповед № РД 09-434 от 20 юни 2016 г. на министъра на земеделието и храните. От всички приети и оценени по …

Прочети още »

ДФЗ стартира одобрение на проекти с 55 точки по подмярка 4.2

преработка на селскостопански продукти

Със Заповед от 17.09.2016 г. на министъра на земеделието и храните и във връзка с разпоредбата на чл. 40, ал. 3 от Наредба № 20 от 27 октомври 2015 година за прилагане на подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от мярка 4 „Инвестиции в материални активи” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. е …

Прочети още »