Начало / Новини / Животновъдство (Страница 4)

Животновъдство

Консултативният съвет по животновъдство постигна консенсус за подпомагането на сектора

Консултативният съвет по животновъдство

  По време на заседание на Консултативния съвет по животновъдство беше постигнат консенсус за разпределение на извънредната помощ за млякото от 11,3 млн. лв. Бяха предложени различни варианти за съотношение между едрите преживни животни – биволи и крави и дребните – овце и кози-майки. Представители на браншовите организации ги обсъдиха и изразиха мнение, като се обединиха съотношението едър–дребен добитък да …

Прочети още »

ЕК одобри нотификация на държавна помощ за хуманно отношение към свинете за 178 млн. лв. до 2022 г.

svine

Във връзка с изтичане на крайния срок на прилагане (31.12.2017 г.) на действащата към настоящия момент схема на държавна помощ „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете“, Министерство на земеделието, храните и горите разработи съвместно с бранша проект на държавна помощ за хуманно отношение към свинете, със срок на прилагане от 01.01.2018 до 31.12.2022 г. …

Прочети още »

Министър Порожанов се срещна с представители на животновъдния бранш

2121

Екипът на Министерството на земеделието, храните и горите проведе среща с представители на животновъдния бранш, на която се обсъди допълнителното плащане по схемите за извънредно подпомагане, на земеделски стопани, отглеждащи крави, биволици, овце-майки и кози-майки. Министър Порожанов обясни, че е направен анализ на начина, по който е плащано през 2016 г. Съотношението говеда спрямо овце е 13:1, а по някои …

Прочети още »

Вижте всички ставки за извънредна помощ за животновъдите

jivotni

11,3 млн. лева национално финансиране по Схемите за извънредна помощ за приспособяване на млекопроизводителите и земеделските стопани в други сектори на животновъдството бяха одобрени на 6 юли т.г. на заседание на Управителният съвет на ДФ „Земеделие“ (УС на ДФЗ). Със Заповед № 09-576 от 19.07.2017 г. на министъра на земеделието, храните и горите са определени и ставките, по които животновъдите …

Прочети още »

До 1000 лв. глоба за паша в чужда нива ще плащат собствениците на животни

Животни

Миналата седмица (12.07.2017 год.) от Комисия по земеделието и храните и Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, е внесен в Народното Събрание за разглеждане и приемане “Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на селскостопанското имущество”. В законопроекта се предлага добавянето на нов член 39а, който гласи: (1) Наказва се с глоба, съответно с имуществена санкция, …

Прочети още »

Анализ : Производство на месо в страната през 2016 година

1468216506_72444_1

През 2016 година общото производство на месо в страната е 212 356 тона. Червеното месо е 102 716 тона в кланично тегло, като 77 512 тона или 75% е добито в регистрирани кланици, а 25% или 25 204 тона в стопанствата. Произведеното бяло месо е 109 640 тона. Промишленото производство на бяло месо представлява 97% или около 106 852 тона …

Прочети още »

Инспекторите на БАБХ съставиха 42 Акта и издадоха 172 предписания

64512105БАБХ_СГРАДА

Инспекторите на Българска агенция по безопасност на храните извършиха 2213 проверки по официален контрол в обекти на търговска мрежа и обществено хранене през изминалия месец на територията на цялата страна. Най- честите нарушения, които констатираха са некоректно етикетирани храни, предлагане на храни с изтекъл срок на годност, неправилно съхранение на храни, несъответствия по сграден фонд и оборудване или лошо хигиенно …

Прочети още »

Животновъдите ще получат над 11,3 млн. лева извънредна помощ

jivotnovydi

Управителният съвет на ДФ „Земеделие“ (УС на ДФЗ) одобри над 11,3 млн. лева национално финансиране по Схемите за извънредна помощ за приспособяване на млекопроизводителите и земеделските стопани в други сектори на животновъдството. Подпомагането се предоставя в допълнение към помощта, осигурена от Европейския фонд за гарантиране в земеделието (ЕФГЗ), на основание на Делегиран регламент (ЕС) 2016/1613 на Комисията от 8 септември …

Прочети още »

ОДБХ – Шумен конфискува 15 животни без никакви документи

krava i teleta

Областна дирекция по безопасност на храните, град Шумен конфискува 15 животни в село Каспичан, община Каспичан, област Шумен. След подаден сигнал от жители на селото в двор е установена 1 крава и 14 телета без ветеринарномедицински свидетелства за произход, за здравен статус, документи за придвижване, както и без ушни марки. Констатираното е изключително сериозно погазване на ветеринарномедицинското законодателство на Р …

Прочети още »

Започна изплащането на субсидии за хуманно отношение към птиците

agnews.bg кокошки,птици

ДФ „Земеделие“ започна поетапното изплащане на субсидии за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците. Първото плащане, в размер на 8 003 876 лв., е по 115 договора. Държавната помощ за хуманно отношение покрива направени разходи или пропуснати доходи, свързани с ангажиментите за хуманно отношение към птиците, поети за най-малко 5 години. За тази година е предвидено …

Прочети още »