Всичко за пипера

Отглеждане на пипер

Пиперът е топлолюбиво растение. Развива се нормално в райони където сумарната температура за периода на вегетацията (май-октомври) е не под 3000°С. Семената на пипера покълват при температура над 12°С. Температура под 12°С причинява физиологични смущения на поникналите растения. При температура под 16°С спира нормалното поленообразуване, а при температура под 18°С растежа се забавя.
Оптималната температура за растеж и развитие на пипера е 18-25°С. Възрастните добре закалени растения понасят до -2°С, докато младите загиват при темпаратура около -0.5°С. Температура над 35°С се отразява неблагоприятно върху растежа, развитието и плододаването на пипера.

Обича богата, топла, с неутрална реакция почва. Най-подходяща е песъчливо-глинестата или глинесто-песъчливата почва.

При климатичните условия на България, за да се осигури нормален добив, пиперът се нуждае от напояване. Общото количество вода, което растенията използват за транспирация и се изпарява от почвата от един декар, при нормална гъстота на растенията за една година е 650-700 куб.м. Разпределено неравномерно по сезони, количеството на валежите в различните райони на страната за една година варира от 400-550 куб.м. Това предизвиква нуждата от напояване, за да се осигури нормален добив. При ниска влажност на почвата и въздуха, листата увяхват и загиват, окапват цветовете, спира плодообразуването, плодовете остават дребни и изкривени. При много висока влажност листата пожълтяват и завяхват, поради влошен въздушно-газов режим в почвата.

Напояване на пипер
При засаждане на открито първото напояване се извършва при засаждането на растенията. Второто – 5-6 дни след засаждането с 15-20 куб.м./дка.
До първата беритба, дължината на междуполивния период е 12-15 дни, поливната норма 25-30 куб.м/дка. С нарастването на растенията и началото на беритбата, и покачването на температурите, междуполивния период се намалява до 6-8 дни, а поливната норма се увеличава на 35-40 куб.м/дка. Не се допуска силно засушаване, нито преовлажняване на почвата. За регулиране на почвената влажност е най-добре да се използва капковото напояване.

Засаждане и беритба на пипер
Пиперът се отглежда предимно чрез разсад. Необходимо условие за получаването на качествен разсад е поддържането на оптимална температура и влажност на почвата, тя трябва и да е чиста от плевели, а също и добре разрохкана. Около десет дни преди засаждане разсадът се отглежда при по-ниска температура и влажност. Разсадът се изнася на открито, след като е преминала опасността от късни пролетни слани, към които пиперът е много чувствителен.

Беритбата започва, когато плодовете са достигнали максималния си размер и тегло и имат добре изразен типичен външен вид и вкусови качества. Също така се берат и плодовете, които са нестандартни, нападнати от болести или неприятели, за да не изтощават растенията и разнасят зараза. Тя трябва да се извършва внимателно, защото при небрежно бране се откъсват листа и клонки. Това води до задържане развитието на растението и намаляване на добива.

Торене и подхранване на пипера с течен био тор
За обогатяване на почвата преди засаждане на пипера тя се обработва с разтвор 1:10 (течен тор: вода), със този разтвор може да се третира почвата и след прибиране на реколтата. За добър начален старт преди да бъдат засяти семената на пипера те могат да се третират с разтвор 1:50. Семенцата на пипера се потапят в разтвора за 24 часа при температура 18-20° C. След обработката семената на пипера се засаждат веднага. Останалият разтвор след обработката може да се използва за поливка на засятите семена, разреден с още 50% вода. Обработката на семената на пипера спомага за едновременното поникване на разсада. Течният био тор се явява био стимулатор и засилва имунната система на растенията, така пипера е по-устойчив на климатични аномалии. Намалява се заболяемостта на пипера от сиво гниене и други вирусни заболявания. Увеличава се количеството цветове, завърза е силен и не пада. Срока на узряване на пипера се съкращава с 4-7 дни. Увеличава се едрината на плодовете и се подобряват техните вкусови качества и външен вид. Използването на течен био тор при пипера увеличава добива до 30-40%.

От AgNews BG

Прочетете също

agnews.bg

Засаждане на овощни дръвчета

Засаждането на овощните дръвчета става по следният начин: изкопават се дупки с размери минимум 80/80/80 …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.