Начало / Без категория / Възможно е увеличаване на бюджета на схемата за подобряване на производствения капацитет със 100 млн. лева

Възможно е увеличаване на бюджета на схемата за подобряване на производствения капацитет със 100 млн. лева

agnews.bg

На 30.11.2015 г. от Министерството на икономиката представиха резултатите от от оценката на проектните предложения, постъпили в рамките на първия краен срок на схема „Подобряване на производствения капацитет в Малките и средни предприятия“ по ОПИК.

В рамките на първия краен срок са набрани 844 проектни предложения с икономическа дейност в секторите на ниско-технологичните и средно ниско-технологичните производства. Размерът на заявената безвъзмездна помощ е над 435 млн. лева, което надхвърля приблизително 4 пъти предвидения ресурс по първия краен срок. От подадените проектни предложения се предлага да бъдат финансирани 202 проекта на стойност 116,5 млн. лева.

Поради изключително високия интерес към процедурата и по-специално към първия краен срок, броят на проектните предложения, които са преминали успешно техническа и финансова оценка, но за които не достига финансов ресурс е 498. Тези проекти са в списъка с резервни предложения, за които ще се търси възможност за увеличаване на бюджета на процедурата с приблизително 100 млн. лв..

От проектните предложения, които се предлагат да бъдат финансирани в категорията „Микро предприятия“ попадат 38 проекта, с обща сума на безвъзмездна помощ на одобрените за финансиране проектни предложения – 11 571 488,90 млн. лв.. В категория „Малко предприятие“ попадат 77 проекта, с обща сума – 40 708 080,23 лв., а в категория „Средно предприятие“ – 87 проекта, с обща сума на безвъзмездна помощ – 64 158 678,59 лв..

В процес на оценка са проектите постъпилите по втория краен срок, които са 280 на брой и проектните предложения постъпили за третия краен срок, които са 203. От Министерството на икономиката се ангажират оценката на проектните предложения за предприятията на високо технологичните и средно високо технологичните промишлени производства, подадени по втория краен срок, да приключи през декември 2015 година, а сключването на договорите с одобрените за финансиране да се извърши през януари 2016 година. Оценката на кандидатите в секторите на интензивни на знание и услуги ще приключи през януари 2016 година.

От AgNews BG

Прочетете също

Стартира прием по подмярка 7. 6.

Стартира прием по подмярка 7. 6. на ПРСР за поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата

От 9 май 2016 г. до 3 юни 2016 г., включително, ще бъде отворен прием …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.