Начало / Новини / Животновъдство / В Малко Търново се проведе информационна среща с животновъдите

В Малко Търново се проведе информационна среща с животновъдите

agnews.bg

На 20.11.2015г. от 10:30 часа, в читалището на град Малко Търново се проведе поредната информационна среща от „Програмата на Областната експертна комисия по животновъдство за 2015г.“

Събитието е третото от поредицата срещи с животновъди от общините в Бургаски регион.

В присъствието на четиридесет животновъди от община Малко Търново, експертите от Техническия инспекторат в Ямбол г-н Веселин Ханджиев и г-н Динко Динков, г-н Валентин Бялков-главен експерт ТООБ Бургас, д-р Славей Бодуров-главен инспектор ОДБХ Бургас и г-жа Лидия Станкова – директор на Областна дирекция „Земеделие“ Бургас изложиха подробно темите от предварителния дневен ред.

Интересът на фермерите беше съсредоточен върху изискванията по Нитратната директива, касаещи месодайните ферми, схемите и мерките, по които могат да кандидатстват пчеларите, казуси свързани с промяна на договорите за наем или аренда на пасища, касаещи промяна на броя на пасищни селскостопански животни към момента на сключването им, начина на разпределение на общински и държавни пасища. Много обстойно се обърна внимание на идентификацията на селскостопанските животни и рестрикциите при липса на такава, на сложната епизоотична обстановка на територията на региона и страната, на мерките за биосигурност на фермите и задълженията на собствениците на селскостопански животни съгласно промените на ЗВД.

Г-жа Лидия Станкова-директор на Областна дирекция „Земеделие“Бургас освен по предварително обявените теми сведе до знанието на фермерите “Наредба № 21 от 12 ноември 2015 г. за условията и реда за предоставяне на извънредно подпомагане на производителите на животински продукти, засегнати от кризата в сектора“, която влиза в сила от 17.11.2015г. С наредбата се уреждат условията и редът за предоставяне на извънредно подпомагане на земеделските стопани, произвеждащи краве, овче, козе и биволско мляко и овче и козе месо, които са засегнати от спада на цените в сектора и от забраната за внос, наложена от Русия. Извънредното подпомагане на земеделските стопани по чл. 1 се предоставя по следните схеми:
1. схема за подпомагане на база доставки и/или директни продажби на краве мляко през квотния период 2014/2015 г.;
2. схема за подпомагане на брой млечни крави в стопанството;
3. схема за подпомагане на брой овце-майки и/или кози-майки в стопанството;
4. схема за подпомагане на брой биволици в стопанството.

До 10 декември ще бъдат определени размерът на плащането за килограм краве мляко и ставката за едно допустимо за подпомагане животно.

Г-жа Лидия Станкова подробно разясни на животновъдите текста на чл.84 от Закона за горите, в редакцията му към ДВ, бр. 60 от 2015 г., когато физическо или юридическо лице, собственик на поземлени имоти в земеделски територии, установи, че имотите му са придобили характеристиките на гора по смисъла на закона за горите след 1 март 1991 г., но желае да ги ползва като земеделска територия, той подава декларация до директора на съответната регионална дирекция по горите. Директорът на регионалната дирекция по горите назначава комисия, която да установи състоянието на имота. Когато собственикът е декларирал писмено пред директора на регионалната дирекция по горите, че желае да ползва имота си като земеделска територия, и комисията е установила, че данните от декларацията отговарят на състоянието на имота, в срок до три години от подаване на декларацията той е длъжен да почисти имота си от горскодървесната растителност.

Следващата информационна среща ще се състои в гр.Приморско с животновъдите от съставните населените места през месец декември 2015г.

© 2015 AgNews.BG | Всички права запазени. Позоваването на AgNews.BG е задължително!

От AgNews BG

Прочетете също

whatsapp_image_2020-01-07_at_153404.jpeg__623x416_q85_crop_subsampling-2_upscale

Удължава се срокът за групово ловуване на дива свиня до края на януари

До 31 януари 2020 г. се удължава срокът за групово ловуване на дива свиня в …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.