Начало / Библиотека / Съвети / Зеленчукопроизводство / Грижи за разсада за домати при ранно полско производство

Грижи за разсада за домати при ранно полско производство

При климатичните условия в нашата страна, за ранното полско производство на редица основни зеленчукови култури се налага предварителното производство на разсад. Известно е, че произ-водството на качествен разсад гарантира до голяма степен получаването на добра зеленчукова реколта. Използването на добре отгледан зеленчуков разсад позволява производството на по-ранна реколта, по-пълно гарниране на посева, намалява разхода на семена, улеснява земеделските практики срещу неблагоприятните атмосферни условия и вредителите по културите. За отглеждане на зеленчуков разсад за ранно полско производство се използват различни култивационни съоръжения: стоманено стъклени и полиетиленови оранжерии с допълнително отопление, парници и лехи с тунелни покрития и др. В тези съоръжения се използват най-различни субстрати (органични и минерални) и торопочвени смеси, които позволяват да се отглежда доброкачествен разсад. Известно е също, че в началното си развитие зеленчуковите растения имат редица изисквания към почвеното плодородие -физични свойства, подходяща структура на почвите с висока поглъщателна способност, съдържаща необходимите леснодостъпни за растенията хранителни елементи. В куптивационните съоръжения се налага да се полагат постоянни грижи от поникването на семената до разсаждане на разсада на постоянно място, а те са:

Поддържане на оптимален топлинен режим. Към сеитба на семената от домати се пристъпва, когато температурата на почвената смеска е 18-20° С, а на въздуха – 20-25° С. При отглеждането на разсад от домати, температурата на въздуха в култивационните съоръжения се поддържа в следните граници: от сеитбата до поникването – 20-25° С; непосредствено след поникването, докато котиледоните позеленеят-10-12° С: след поникване. при ясни дни – през деня -20-22° С и през нощта – 16-18° С; при облачни дни съответно: през деня -16-18°С,а през нощта-14-16° С. През последните 10 дни преди разсаждането разсадът се закалява, като температурата се поддържа 15-17°С.
Поддържане на оптимална влажност на почвата и въздуха. Чрез поливния режим следва да се подсигури добър растеж и нормално развитие на зеленчуковия разсад. Поливането трябва да се извършва само когато това е необходимо. Особено внимание в тази насока следва да се обръща, когато разсадът се отглежда в парници, отопляеми с оборски тор. При този случай се има пред-вид, че влажността на почвата е по-висока, поради изпарението на влага от оборския тор. Поливането на разсада следва да се извършва с хладка вода – 20-25° С. Честото поливане също е недопустимо, защото води до изтегляне на растенията и възможност за по-явяване на болести. При доматите се полива само при необходимост с поливна норма 3-5 л/кв. м вода. Разсадите се поливат само с лейка или маркуч с решетка, за де се предотврати унищожаването на младите растения от силната струя вода. Засушаването (особено по-продъл-жително) също е нежелателно. Необходимо е да се подсигури добро осветление.
Поддържане на редовно проветряване в култивационното съоръжение. С редовното проветряване се регулира не само температурният режим, но и влагата във въздуха и почвата. Проветряването обаче следва да се извършва много внимателно, особено когато външните температури са много ниски.
Подхранване на растенията -извършва се на един или два пъти, преди изнасяне на разсада на постоянно място, при необходимост.
Навременна и правилна борба с болестите, неприятелите и плевелите
Пикиране на разсада. Целта на пикирането на разсада е създаване на по-благоприятно осветление за растенията и осигуряване на по-голяма хранителна площ. С него се поощрява по-силното разклоняване и развитие на кореновата система и прихващане на растенията след засаждането им на постоянно място. Различните видове зеленчукови култури различно реагират на пикирането. Доматите понасят по-лесно пикирането и се отличават с възможност за по-продължителен период на пикиране. Те обаче също не понасят пикирането в по-напреднала възраст. Най-често растенията се пикират при развитието на първи същински лист и най-късно след образуването на втория. Пикирането се извършва в парници или оранжерии. Обикновено пикирането се прави 20-25 дни след появяването на кълновете. Пикировката се извършва в оранжерии на лехи, в кубчета или щайги. При пикиране в кубчета, кореновата система се развива добре и се запазва при засаждането на разсада на постоянно място; растенията по-малко боледуват и се развиват по-добре. Разстоянията за засаждане на домати при пикиране са 10×10 см. От особено значение е да се създаде и поддържа оптимален хранителен режим за растенията. Най-често разсадените растения са особено взискателни към азот и калий. По-малки са потребностите им от фосфор, но независимо от това, подсигурява нето на растенията с този хрнанителен елемент осигурява по-добро пподообразуване и добив. При необходимост (при-неблагоприятни условия – осветеност, колебание на температурите и др.), които влошават растежните прояви, следва да се извърши подхранване. Най-често подхранването с извършва с азотен тор – амониев нитрат (амониева селитра), като концентрацията на хранителния разтвор не трябва да превишава 2,5 милисименса (ms).
Препоръчва се след подхранването растенията да се напръскат леко с чиста вода, за да се избегнат повредите по растителната маса. При слънчево време и при високи температури в разсадното помещение не трябва да се извършва подхранване. Необходимо е да се знае, че разсадните растения имат големи изисквания към киселинността и общата солева концентрация на смеската, в която се отглеждат. Почвената реакция (рН) силно влияе върху динамиката на разтворимостта на хранителните вещества в смеската. Най-благоприятно влияние при усвояване на хранителните вещества от разсадните растения се постига при рН – 5,5 – 7,0. Известно е, че не всякога само съдържанието и съотношението на хранителните елементи определят растежа и развитието на разсадните растения. Влияние оказват и редица други фактори: влажността на смеската (субстрата), слънчевата радиация, качеството на поливната вода. Не трябва поливната вода да съдържа хлор, бор, цинк, манган и други.

Д-р Васил Ранков
Списание Практично Земеделие бр.4 2006г.

© 2015 AgNews.BG | Всички права запазени. Позоваването на AgNews.BG е задължително!

От AgNews BG

Прочетете също

agnews.bg

Засаждане на овощни дръвчета

Засаждането на овощните дръвчета става по следният начин: изкопават се дупки с размери минимум 80/80/80 …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.