Начало / Новини / Комисията по европейски въпроси прие Закона за еврофондовете

Комисията по европейски въпроси прие Закона за еврофондовете

Парламентарната комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове прие на първо четене и без дебати законопроекта за управлението на европейските структурни и инвестиционни фондове на заседанието си в четвъртък,съобщи в.Капитал Той ще засяга управлението на около 10 млрд. евро, които България ще получи от еврофондовете за новия програмен период 2014 – 2020 г. Със законопроекта се урежда и създаването на т.нар. Фонд на фондовете като обособен финансов ресурс, който ще управлява финансовите инструменти по програмите. Целта на закона е да се създаде по-прозрачна и ясна система за управление на публичните средства. Той вече беше приет и от комисията по бюджет и финанси, както и от комисиите по правни въпроси и по европейски въпроси. Такъв закон беше сред целите още на първото правителство на ГЕРБ, но от 2012 г. насам така и не беше бъде приет.

Фондът на фондовете

Законът за управление на средствата от еврофондовете се подготвя от близо 3 години и цели да повиши усвояемостта им. Досега правилата за управлението им бяха несъгласувани, а сега целта е да се постигне максималното им унифициране, да се намали административната тежест за бенефициентите и да се въведе ясен съдебен контрол за защита на гражданите и организациите, пише в мотивите към него. В обхвата на закона влизат Европейският фонд за регионално развитие, Европейският социален фонд, Кохезионният фонд, Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейският фонд за морско дело и рибарство. За средствата, предоставени по тях, се уреждат стандартизирани процедури с разписани срокове и изисквания.

Важен елемент е създаването на Фонда на фондовете, който ще управлява централизирано финансовите инструменти по оперативните програми. Те са отделна оперативна програма и са около 700 млн. евро без средствата по селската програма. Този фонд реално беше вече създаден като еднолично държавно дружество от Министерския съвет през юли, като се предвиждаше финансовият министър да упражнява правата на държавата в дружеството. В самия законопроект, публикуван на сайта на Народното събрание, се посочва, че за управлението на средствата от ЕС ще отговарят Министерският съвет, зам. министър-председател или министър на европейските фондове, както и финансовият министър. Провеждането на националната политика по прилагане на финансовите инструменти е определено именно като функция на финансовия министър, което в крайна сметка означава, че МФ ще контролира фонда.

През юли при създаването на Фонда на фондовете стана ясно, че той би трябвало да изпълнява функциите и на холдингов фонд за инструментите за финансов инженеринг JEREMIE по ОП “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” и JESSICA по ОП “Регионално развитие” от програмен период 2007 – 2013 г. Към момента те се управляват от Европейския инвестиционен фонд и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и по споразумение ще остане така до 2025 г. Министерството на финансите ще ползва консултантските услуги на ЕИБ и на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) при развитието на фонда.

Какво още урежда законът

Със закона се утвърждава публичноправният режим в отношенията между управляващите органи и бенефициентите. Подборът на проекти от специална комисия ще е въз основа на свободната и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация. На представянето на закона пред комисията беше посочено, че това е първият закон, с който на бенефициента се гарантират достатъчно много права и защити, като са предвидени дори наказания за държавните служители, когато не спазват сроковете, под формите на глоби.

Безвъзмездната финансова помощ вече се предоставя с административен договор. Това ще помогне за обжалването на финансовите корекции, които се налагат на различни проекти и досега бяха много трудно оборими пред съда. Финансови корекции ще се определят по основание и размер с индивидуален административен акт и може да се наложат за целия проект или за отделна дейност или договор. Те ще могат да се обжалват по реда на Административно-процесуалния кодекс (АПК). Въвеждат се ускорени процедури по обжалване, които да не възпрепятстват процеса на усвояване на средствата.

Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕСИФ (ИСУН), поддържана от Централното координационно звено, ще осигурява електронния обмен на информация и документи. Детайлите по процесите за разплащания, възстановяване и отписване на неправомерни разходи и осчетоводяване по програмите, както и взаимоотношенията между управляващи и сертифициращи органи ще се осъществяват въз основа на акт, издаден от министъра на финансите.

© 2015 AgNews.BG | Всички права запазени. Позоваването на AgNews.BG е задължително!

От AgNews BG

Прочетете също

whatsapp_image_2020-01-07_at_153404.jpeg__623x416_q85_crop_subsampling-2_upscale

Удължава се срокът за групово ловуване на дива свиня до края на януари

До 31 януари 2020 г. се удължава срокът за групово ловуване на дива свиня в …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.