Напояване на вишни

Вишната обикновено се засажда на неполивни площи и използва ефективно зимната влага в началния период на вегетацията. Но точно когато е най-необходима влага в периода на наедряване на плодовете две-три седмици преди узряването често започва продължително засушаване и плодовете остават дребни и некачествени. Не се използват пълноценно възможностите на сортовете. Това налага напояване. Критичен за вишната е периодът на наедряването на плодовете. Не трябва да се допуска спадане на влагата под 75% от ППВ *.

* ППВ (Пределна полска влагоемност). Това е максималното количество вода, която почвата задържа трайно след оттичане на гравитационната вода. Различните почвени типове имат различна ППВ. Изчислява се лабораторно.

© 2015 AgNews.BG | Всички права запазени. Позоваването на AgNews.BG е задължително!

От AgNews BG

Прочетете също

agnews.bg

Засаждане на овощни дръвчета

Засаждането на овощните дръвчета става по следният начин: изкопават се дупки с размери минимум 80/80/80 …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.