Напояване на сливи

Сливата произхожда от умерените климатични зони на Северното полукълбо, Средиземноморието, Кавказ, Северна Америка, Япония и източен Китай, където и сега се среща в диво състояние, характеризиращи се с мека зима и горещо и сухо лято. Това определя изискванията, които има към факторите на растеж и развитие.

Температура. Различните групи и сортове слива, формирани и отглеждани в нашата климатична зона, се развиват и узряват нормално при температурна сума не под 2500°С. По време на зимния покой, сливата понася ниски температути до -32-35°С, а някои сортове – 50°С. След задоволяване на потребностите от студ, със затопляне на времето и развитието на растенията устойчивостта на сливата към ниски температури намаява:
– при неотворени цветове: -1- -5°С
– при пълен цъфтеж: 0.5 – -2.2°С
– при млади завръзи: -1°С.
Активната вегетация при сливата започва при температура над 8-10°С. Температура над 30-35°С действа подтискащо на сливата. Най-чувствителни на ниски температури са плодните пъпки в края на зимата – особено при повратни задържащи се студове.

Влага. Въпреки че понася известна степен на засушаване, особено джанката, сливата е влаголюбиво растение. При липса на достатъчно влага в почвата листата пожълтяват и окапват, плодовете остават дребни с твърда консистенция на плодовото месо. Общото количество вода, което растенията използват за транспирация и се изпарява от почвата от един декар площ при нормална гъстота на растенията за една година е 450-500 куб.м. Разпределено неравномерно по сезони, количеството на валежите при нашите климатични условия за една година е 400-450 куб.м. По тази причина, за да се получи нормален добив, сливата се нуждае от напояване. Особено критични за сливата са периода на наедряване на плодовете и залагането на плодните пъпки. Липсата на влага, съчетана с ниска атмосферна влажност при някои сортове често води до пригори по листата и окапване на плодовете. Най-добрият метод за напояване на сливи е капковото напояване. От друга страна излишъкът от влага при продължително преовлажняване се отразява неблагоприятно върху растенията и често води и до загиването им. Поливайте разумно посредством капково напояване.
Напояване на сливи
Сливата при отглеждане на сухи леки бързо просъхващи почви изисква напояване. Капковото напояване е най-добро за сливата.
Критични за сливата са следните фази на развитие:
– преди цъфтежа през април;
– при нарастване на леторастите и листата – през май;
– след юнското опадане на завръзите – началото на юни;
– големи задушавания през юли и август – при нарастването на плодовете;
– късно есента – при силно засушаване по време на диференцирането на плодните пъпки. Не трябва да се допуска спадане на влагата под 75-80% от ППВ*.

* ППВ (Пределна полска влагоемност). Това е максималното количество вода, която почвата задържа трайно след оттичане на гравитационната вода. Различните почвени типове имат различна ППВ. Изчислява се лабораторно.

От AgNews BG

Прочетете също

agnews.bg

Засаждане на овощни дръвчета

Засаждането на овощните дръвчета става по следният начин: изкопават се дупки с размери минимум 80/80/80 …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.