Напояване на череши

chereshi-110095-500x334

Предполага се, че черешата произхожда от зоната на умерения климат между Каспийско и Черно море. Райони, намиращи се между 35-55° северна географска ширина характеризираща се с по-мека зима, повратни пролетни студове и умерена влажност и температура през вегетацията. Това определя и изискванията, които има към факторите на растеж и развитие.
Температура. Черешата е взискателна към температурата. При температурните условия на България може да се отглежда и плододава нормално до 800-900 м. надморска височина. По време на дълбокия покой при нормални условия на отглеждане и неголеми температурни амплитуди през зимата, черешата понася понижаване на температурата до -27°С. След дълбокия покой в края на зимата плодните пъпки измръзват и при по-слабо понижаване на температурата. Със затопляне на времето и началото на развитието на черешата устойчивостта на ниски температури намалява и плодните пъпки измръзват при:
-1.7 до -2.7°С във фаза „цветен бутон”
-1.1 до -2.2°С във фаза „цъфтеж”.
Най-чувствителни на студ са плодниците и младите завръзи.
Черешата не понася продължителни високи температури и засушавания през лятото, особено на слаби почви и южно изложени склонове. Само във високите райони черешата се развива добре на южни и югозападни сколонове. Неподходящи за черешата са ниските котловини и местата с лош въздушен обмен и висока влажност на въздуха по време на цъфтежа.
Влага. Като овощен вид, при който узряването и прибирането на плодовете започва най-рано, изискванията на черешата към влагата са по-умерени от тези на другите овощни видове. При нашите климатични условия акумулираната през зимата влага осигурява изискванията на черешата почти до прибирането на плодовете, а ранното прибиране повишава устойчивостта на растенията към засушаване през следващите сухи месеци на лятото. Високите температури и продължителното засушаване по време на наедряване на плодовете често води до тяхното издребняване.
Преовлажняването по време на цъфтежа и гъстите мъгли пречат на опрашването и благоприятстват развитието на ранно кафяво гниене по цветовете, което ги унищожава. Преваляванията по време на узряване на плодовете водят до напукването им и развитие на кафяво гниене, което унищожава голяма част от реколтата. Плитките подпочвени води и преовлажняването на почвата продължително време води до загиване на кореновата система и изсъхване на дърветата. Черешата реагира добре на умерено напояване и естествено навлажняване на почвата.

Напояване на череши
Черешата обикновено се засажда на неполивни площи и използва ефективно зимната влага в началния период на вегетацията. Но точно когато е най-необходима влага в периода на наедряване на плодовете две-три седмици преди узряването често започва продължително засушаване и плодовете остават дребни и некачествени. Не се използват пълноценно възможностите на сортовете. Това налага напояване. Критичен за черешата е периодът на наедряването на плодовете. Не трябва да се допуска спадане на влагата под 75% от ППВ* .

*ППВ (Пределна полска влагоемност). Това е максималното количество вода, която почвата задържа трайно след оттичане на гравитационната вода. Различните почвени типове имат различна ППВ. Изчислява се лабораторно.

От AgNews BG

Прочетете също

agnews.bg

Засаждане на овощни дръвчета

Засаждането на овощните дръвчета става по следният начин: изкопават се дупки с размери минимум 80/80/80 …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.