Начало / Без категория / Областна дирекция “Земеделие” – Шумен обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем и аренда на пасища и ливади/първа тръжна сесия/

Областна дирекция “Земеделие” – Шумен обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем и аренда на пасища и ливади/първа тръжна сесия/

agnews.bg

Първа тръжна сесия за отдаване под наем на свободните земеделски земи от ДПФ с НТП “ПМЛ”
Областна дирекция “Земеделие” Шумен Ви уведомява, че със Заповед №313/20.11.2015г. на директора на ОД ”Земеделие” е открита процедура за провеждане на търг (първа тръжна сесия) с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд (ДПФ) на собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, за срок от една стопанска година – за стопанската 2015-2016 година.

Тръжната документация може да получите на място – стая 102 на Областна дирекция “Земеделие” Шумен, както и от интернет страницата на ОД „Земеделие” Шумен в секция “Актуално”.

Документи за участие в търга се подават в ОД „Земеделие” Шумен, бул. „Славянски” №17, стая 106, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа от 25.11.2015 год. до 23.12.2015 год. включително.

Търгът ще се проведе в сградата на ОД „Земеделие” Шумен, бул. „Славянски” №17 на 07.01.2016 г. от 9:00 часа със задължително присъствие на кандидатите или упълномощени от тях лица.

От AgNews BG

Прочетете също

Стартира прием по подмярка 7. 6.

Стартира прием по подмярка 7. 6. на ПРСР за поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата

От 9 май 2016 г. до 3 юни 2016 г., включително, ще бъде отворен прием …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.