Начало / Новини / Други / Осем язовира в Сливенско са потенциално опасни

Осем язовира в Сливенско са потенциално опасни

agnews.bg

В района на Окръжна прокуратура – Сливен са констатирани 8 язовира в предаварийно техническо състояние, 4 язовира са в неизправно-неработоспособно техническо състояние. Това съобщава Върховна административна прокуратура, която извърши контролна проверка по спазването на разпоредбите на Закона за водите / ЗВ/ и Закона за защита при бедствия /ЗЗБ/ и изпълнението на правомощията на контролните държавни органи, оторизирани да осъществяват контрол и мониторинг.

При извършената контролна проверка е установено, че 90 % от обектите в цялата страна, включени за проверка като потенциално опасни, се припокриват с тези от проверките през есента на 2014г., което респективно води до извода, че дадените предписания за отстраняване на констатираните преди това нарушения не се изпълняват.

На територията на област Ямбол са констатирани 17 язовира с проблеми в техническото състояние, като са направени съответните предписания. Общо 17 водни участъка са с нарушена проводимост при проверка на речните легла на територията на област Ямбол. За всеки участък са направени предписания за отстраняване на нарушенията.

Върховна административна прокуратура е сезирала министъра на околната среда и водите за вземане на мерки и санкциониране на лицата, допуснали нарушения в районите под заплаха или с риск от наводнения.

Проверката е реализирана на два етапа – проверка в басейновите дирекции – „Дунавски район“ с център Плевен, „Черноморски район“ – с център Бургас, „Черноморски район“ с център Варна, „Източнобеломорски район“ с център Пловдив, „Западнобеломорски район“ с център Благоевград, както и проверка за изпълнение на задълженията от кметове и областните управители по ЗВ и ЗЗБ.

След приключване на проверката са констатирани повтарящи се проблеми и слабости, които допринасят за неблагоприятните последици при бедствени ситуации, а именно:

-не се осъществява своевременно или въобще не се осъществява техническа поддръжка и ремонти на хидротехническите съоръжения;

-голяма част от язовирните стени продължават да са в частично –неизправно работоспособно състояние;

– отново е констатирано наличие на растителност в леглата на реките и по язовирните стени, изхвърляне на битови и строителни отпадъци в реките.

Проверката за дейността на басейновите дирекции, областни и общински администрации е извършена от апелативните прокуратури.

Проверени са потенциално опасни водни обекти, извършен е и последващ контрол на язовирите, обявени в предаварийно състояние, чиито собственици не са предприели необходимото, за да ги преведат в добро техническо състояние.

Източник:Топ Новини

© 2015 AgNews.BG | Всички права запазени. Позоваването на AgNews.BG е задължително!

От AgNews BG

Прочетете също

whatsapp_image_2020-01-07_at_153404.jpeg__623x416_q85_crop_subsampling-2_upscale

Удължава се срокът за групово ловуване на дива свиня до края на януари

До 31 януари 2020 г. се удължава срокът за групово ловуване на дива свиня в …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.