Начало / Новини / Европроекти / Приключи предварителната проверка по критериите за подбор на проектите на млади земеделски стопани

Приключи предварителната проверка по критериите за подбор на проектите на млади земеделски стопани

ДФ „Земеделие” приключи предварителната проверка за съответствие с критериите за подбор на проектите, подадени по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани” от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 – 2020 г., съгласно заповед за прием на министъра на земеделието и храните от 15.06.2015. От всички приети и оценени в съответствие с критериите за подбор 2 632 проекта с общ размер на финансовата помощ 128 691 640 лв., на последващо разглеждане подлежат общо 1 680 броя, които съставляват 120% от размера на бюджета на подмярката, определен в заповедта на министъра. Допълнително ще бъдат разгледани 6 проектни предложения, получили равен брой точки с последното заявление за подпомагане, попадащо в посочените 120%. Общият размер на финансовата помощ на проектите, които ще бъдат разгледани, е  82 436 970 лв.

Всеки бенефициент може да направи индивидуална справка за броя получени точки на следния линк: http://www.prsr.bg.

Всички проекти са оценени съгласно изискванията на Наредба № 14 от 28.05.2015 год. за прилагане на подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани” от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия” от ПРСР 2014 – 2020 г. В рамките на 120% от бюджета, съгласно нормативната база, на последваща обработка подлежат проектите, получили над 29,27 точки включително.

Обобщените данни показват, че ще бъдат обработени 64% (1 686 бр.) от всички подадени заявления по подмярката 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани”.

© 2015 AgNews.BG | Всички права запазени. Позоваването на AgNews.BG е задължително!

От AgNews BG

Прочетете също

whatsapp_image_2020-01-07_at_153404.jpeg__623x416_q85_crop_subsampling-2_upscale

Удължава се срокът за групово ловуване на дива свиня до края на януари

До 31 януари 2020 г. се удължава срокът за групово ловуване на дива свиня в …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.