Начало / Новини / Европроекти / Приключи предварителната проверка спрямо критериите за подбор на проекти за инвестиции в земеделски стопанства

Приключи предварителната проверка спрямо критериите за подбор на проекти за инвестиции в земеделски стопанства

ДФ „Земеделие” приключи предварителната проверка за съответствие с критериите за подбор на проектите, подадени по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” от ПРСР 2014-2020 г. съгласно Заповед №РД 09-213 от 27.03.2015 г. на министъра на земеделието и храните. От всички оценени проекти на разглеждане подлежат общо 730 броя с размер на заявените разходи 589 341 240,00 лв. и заявена субсидия от 379 637 188,56 лв., които попадат в рамките на 130% от бюджета, определен със заповед на министъра на земеделието и храните. Индивидуални справки за получения брой точки може да се направят на следния линк- http://www.prsr.bg.

Всички проекти са оценени съгласно изискванията на Наредба №9 от 21.03.2015 г. за прилагане на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” от мярка 4 „Инвестиции в материални активи” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. В рамките на 130% от бюджета, съгласно нормативната база по подмярката,  на обработка подлежат проектите, оценени с над 43 точки.

Обобщените данни показват, че ще бъдат обработени 22% (730 бр.) от всички подадени заявления за подпомагане по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”, като преобладаваща част от проектите – 347 броя,  включват инвестиции и дейности в приоритетния сектор „Плодове и зеленчуци” – с размер на заявените разходи 265 502 452,22 лв. и заявена субсидия от 172 146 689,52 лв. Немалък дял се пада на проектите с инвестиции и дейности, насочени в сектор „Животновъдство” – 265 бр. с размер на заявените разходи 241 277 077,29 лв. и заявена субсидия от 153 656 766,93 лв. Проектите с инвестиции и дейности от сектор „Етерично – маслени и медицински култури” са 67 броя, а размерът на посочените разходи е 40 830 062,00 лв. при заявена субсидия от 26 539 160,48 лв. В рамките на 130% от бюджета, по т. 3 от Заповед №РД 09-213 от 27.03.2015 г. на министъра на земеделието и храните, от общо 730 бр. заявления за подпомагане, 422 бр. са за производство на биологични суровини и продукти или в преход към биологично производство на суровини и продукти.

В съответствие с предвиденото в наредбата за подмярката приоритизиране на инвестиционната подкрепа, от всички 730 заявления, попадащи в рамките на 130% от бюджета, 106 броя включват инвестиции и дейности, които ще се изпълняват на територията на Северозападния район от страната. Проектите ще допринесат за повишаване на конкурентоспособността на земеделските стопанства и качеството на живот в района и ще стимулират заетостта. Размерът на посочените разходи по проектите за Северозападния район е 98 728 607,16 лв., а заявената субсидия –  62 668 695,07 лв.

Днес в Държавен фонд „Земеделие“ се събраха заинтересовани членове на Комитета по наблюдение към ПРСР 2014 – 2020, които са участвали на по-ранен етап в уточняването на критериите за подбор по 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” от ПРСР 2014-2020 г. Изпълнителният директор на ДФ „Земеделие“ Румен Порожанов и Атидже Алиева – Вели, зам. изпълнителен директор с ресор ПРСР, ги запознаха с резултатите от предварителната проверка спрямо критериите за подбор по подмярката, както и с един бърз анализ на инвестиционните намерения по сектори. „Доволни сме, това е позитивна стъпка и знак за отвореност и прозрачност на процедурите“, заяви Димитър Зоров, председател на Асоциацията на млекопреработвателите в България.

След многото въпроси и отговори представителите на комитета филтрираха заявленията, регистрирани в ИСАК, по приоритетните критерии и се заеха с проверка на няколко проекта, избрани на случаен принцип. Освен откритата процедура, те получиха и уверение от страна на ръководството на ДФЗ, че тези 730 проекта веднага ще бъдат разпределени за разглеждане по същество и след много интензивна работа  процесът ще завърши към края на септември, след което незабавно ще се премине към контрактуване на одобрените инвестиционни заявления.

© 2015 AgNews.BG | Всички права запазени. Позоваването на AgNews.BG е задължително!

От AgNews BG

Прочетете също

whatsapp_image_2020-01-07_at_153404.jpeg__623x416_q85_crop_subsampling-2_upscale

Удължава се срокът за групово ловуване на дива свиня до края на януари

До 31 януари 2020 г. се удължава срокът за групово ловуване на дива свиня в …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.