Начало / Без категория / Стартира прием по подмярка 7. 6. на ПРСР за поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата

Стартира прием по подмярка 7. 6. на ПРСР за поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата

Стартира прием по подмярка 7. 6.

От 9 май 2016 г. до 3 юни 2016 г., включително, ще бъде отворен прием на проекти по подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“. Бенефициент са местни поделения на вероизповедания, като подмярката е част от мярка 7 на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“.

Целият бюджет за подпомагане по проектите от отворения прием е в размер на 25 милиона евро. Максималният размер на общите допустими разходи за един отделен проект е левовата равностойност на 400 000 евро. Финансовата помощ по проект за инвестиция, от която няма да се генерират нетни приходи след приключването й, е в размер на 100 % от допустимите разходи. В случай, че инвестираното по проекта ще генерира приходи след извършването на инвестицията, финансовата помощ е в размер на 75% от одобрените разходи.

Заповедта за извършването на приема е поместена на официалния сайта на Министерство на земеделието и храните в рубрика „Актуално”. Информация може да се намери и на сайта на Държавен фонд „Земеделие”– Разплащателна агенция и в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие” и областните дирекции „Земеделие”.

© 2015 AgNews.BG | Всички права запазени. Позоваването на AgNews.BG е задължително!

От AgNews BG

Прочетете също

agnews.bg

Областна дирекция “Земеделие” – Шумен обявява търг за отдаване под наем на свободни пасища и мери

Областна дирекция “Земеделие” Шумен уведомява, че със Заповед №63/22.01.2016г. на директора на ОД ”Земеделие” е …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.