Начало / Новини / Земеделие / 10 милиона лева за кредити за производство на пшеница

10 милиона лева за кредити за производство на пшеница

wheatgerm1

Зърнопроизводителите могат да се възползват от кредит  за закупуване на минерален тор и семена за производство на пшеница, реколта 2016 г. Заемът ще е с годишен лихвен процент от 4,5% и трябва да се погаси до 3 октомври 2016 г., реши Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие”.

Кредитните задължения се обезпечават чрез ипотека върху недвижимо имущество, особен залог върху машини и съоръжения, складови записи за вложено зърно на съхранение в публичните складове, залог на парична сума или банкова гаранция. Общата сума на обезпеченията следва да осигури покритие на кредита в размер на 120 процента.

Земеделските стопани са длъжни да застраховат посевите, които са обект на договора за кредит, като застраховката покрива пълния размер на получените средства по договор, както и вещните обезпечения, като стойността на застрахованото имущество следва да е не по-малко от 120 процента от размера на кредита.

За кредит могат да кандидатстват физически и юридически лица, както и кооперации, които са регистрирани като земеделски стопани. Те трябва да са изрядни платци към бюджета, да нямат просрочени задължения към ДФ „Земеделие”, да не са свързани лица с търговеца на минерални торове и семена, да не са в процедура по несъстоятелност или в обявена такава, както и да не са в производство по ликвидация.

Всеки стопанин, който отговаря на изискванията, може да получи 80 лв. на хектар за закупуване на минерален тор и 40 лв. на хектар за закупуване на семена.

Документи за кандидатстване се приемат в отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане” на областните дирекции на ДФЗ от 1 октомври до 16 ноември 2015 г. Крайната дата за изплащане на средствата е 18 декември 2015 г.

© 2015 AgNews.BG | Всички права запазени. Позоваването на AgNews.BG е задължително!

От AgNews BG

Прочетете също

whatsapp_image_2020-01-07_at_153404.jpeg__623x416_q85_crop_subsampling-2_upscale

Удължава се срокът за групово ловуване на дива свиня до края на януари

До 31 януари 2020 г. се удължава срокът за групово ловуване на дива свиня в …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.